Digitalt folkemøte

Hva

Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Arendal kommune vedtar ny arealdel i løpet av 2019. Arbeidet med å fornye kommuneplanens samfunnsdel er i gang. Kommuneplanen samfunnsdel skal sikre en god utvikling i kommunen vår. Mål og visjoner er en viktig del av arbeidet.

Den nye kommuneplanen skal vedtas av bystyret i løpet av august 2019.

Hvordan

Kommuneplanens samfunnsdel legger viktige føringer for utvikling av kommunen, og setter rammene for mange prioriteringer fremover, det er derfor ekstra viktig at så mange som mulig får medvirke, forme og påvirke resultatet.

Innspill til kommuneplan

– samfunnsdel

13 + 15 =

Ta gjerne kontakt med oss.

Kommuneplanlegger
Hans Birger Nilsen
Tlf: 920 21 632

Med hjerte for Arendal
Lisbeth Iversen
Tlf: 920 14 606

Kommunikasjon og samskaping
Anne Cathrine Haugland
Tlf: 474 52 113