Folk møter folk

– en metode som bygger byen, bygda og broer mellom mennesker.

Konseptet er som følger:

10 bosatte flyktninger og innvandrere møter 10 folk fra offentlig, privat og frivillig sektor i lokalmiljøet vårt. Ideen er enkel; vi kobler folk vi tenker kan ha glede, interesse eller nytte av å møte hverandre til en prat. Frem til nå har flere hundre mennesker har vært med på Folk møter folk. De ber oss om å spre metoden og om å fortsette dialogarbeidet. Midler fra Gjensidigestiftelsen gjør det mulig å gå systematisk til verks. Nå sprer vi metoden i både Aust- og Vest-Agder gjennom Norsk Bibliotekforening Agder.

Foto: Erik Holand

Foto: Mona Hauglid

Foto: Mona Hauglid

Bakgrunn for Folk møter folk:

Dialogmetoden Folk møter folk er utviklet av Arendal voksenopplæring, Med hjerte for Arendal og Arendal bibliotek i 2015, og kom som et svar på at nyankomne flyktninger og innvandrere i Arendal ønsket mer kontakt med nordmenn. Inspirert av et bibliotek i Sverige, som i tillegg til å låne ut bøker også lånte ut svensker til flyktninger og innvandrere, skapte de sin egen variant. Utgangspunktet var at alle kan ha glede av å låne hverandres tid.

På bakgrunn av dette begynte de målrettet å invitere flyktninger, innvandrere og nordmenn til dialogmøter på dagtid, å koble mennesker som kanskje aldri ellers ville møte hverandre. Det skulle vise seg at Folk møter folk hadde større hjertekraft enn noen kunne ane, og både flyktninger, innvandrere og nordmenn sier at arbeidet med dialogmøter må fortsette.

Folk møter folk mottok høsten 2015 en pris fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet for dialogarbeidet. I samarbeid med andre aktører ble konseptet utviklet ytterligere; Ungdom møter ungdom, Helse møter helse, Fagfolk møter fagfolk, Familie møter familie, Livssyn møter livssyn og 50 møter 50 er noen eksempler. Dialogarbeidet er beskrevet i FoU-rapporten «Folk møter folk – om sosial nettverksbygging for flyktninger i introduksjonsprogrammet» utarbeidet av Agderforskning.

Folk møter folk har vært omtalt både i lokal og nasjonal presse, og har vært presentert på en rekke konferanse og seminarer. I 2018 var Folk møter folk ett av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets hovedarrangement under Arendalsuka. Folk møter folk er støttet med midler fra Gjensidigestiftelsen.

Kontakt

Hilde Mjøs

Prosjektleder

Arendal Voksenopplæring

91736368

hilde.mjos@arendal.kommune.no

Lisbeth Iversen

Leder

Med Hjerte For Arendal

92014606

lisbeth.iversen@arendal.kommune.no

Åse Haugland

Leder

Norsk Bibliotekforening Agder

46853976

asha@vaf.no

Trykk her for å få tilgang til materiell