Med hjerte for Arendal – et godt sted å bo for alle er et 4 årig prosjektsamarbeid mellom kommunen, KS Agder og fem frivillige organisasjoner: Frelsesarmeen, Røde Kors, Blå Kors, Kirkens Bymisjon og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Dette har over tid utviklet seg til et nettverk på nærmere 100 lag, foreninger og menigheter, samt engasjerte enkeltindivider som altså samarbeider med kommunen.

Motbakkefestivalen 2016

Gjensidigestiftelsen har slått til igjen med gavmildhet til Arendal!! T5/ Blå Kors søkte tilskudd til Motbakkefestivalen 2016, sammen med samarbeidspartnerne Arendal Kommune,Frelsesarmeen , Kirkens Bymisjon, Med Hjerte For Arendal mfl. Gjensidigestiftelsen bevilget...

Spennende Julearrangementer

I ettermiddag og kveld har leder av Med Hjerte For Arendal hatt gleden av å være med på tre ulike arrangement i en vakkert pyntet juleby. Røde Kors, Kameleonkvinnene, hadde hyggelig samling på kafé Henris på Røde Kors Huset. Takk for invitasjonen! Blå Kors og T5 hadde...