Med Hjerte For Arendal sine arrangementer under Arendalsuka 2021

Byroms-skatter for bakgårds-katter?

Fredag 20/8 2021 09:00 – 10:00

Jenter og byrom

Onsdag 18/8 2021 13:00 – 14:30

En samtale om mennesker og byrom, betydningen av fellesskaps-arenaer og kampen om tilgangen til dem

Tirsdag 17/8 2021 09:00 – 10:30

Byrom for alle-om tilgjengelighet, trygghet og inkludering

Fredag 20/8 2021 11:15 – 12:45

Dialogkafe om det å delta, skape og arbeide i byen

Torsdag 19/8 2021 09:00 – 10:30

Bylaboratorium for undring-samskaping og medvirkning

Tirsdag 17/8 2021 13:00 – 14:30

Ungdom erobrer byrom- tomrom og tomme rom, gjennom fysiske og digitale møteplasser og kanaler

Onsdag 18/8 2021 09:00 – 10:30

Utstillingsrom og rom for innspill til mer bærekraftig by- og stedsutvikling

Fra 17/8 til 20/8 –  09:00 – 14:00