Blå Kors

Blå Kors aktiviteter i Arendal

Blå Kors T5 Arendal         

  • Dagsenter for rusmiddelavhengige på Teaterplassen 5.
  • Steg for Steg, et rusfritt aktivitetstilbud i Grandgården, Langbryggen.

 

Blå Kors Sør Rehabilitering er et Bo- og Tjenestetilbud til mennesker med langvarig og omfattende rusmisbruk, som etterhvert har medført lav evne til livsmestring.

På Torbjørnsbu har vi 20 leiligheter med heldøgns bemanning.

 

Arendal Blå Kors ble stiftet i 1917 av skipsreder Jørgen P. Jensen.

I begynnelsen leide foreningen lokaler.

Lokalene i Grensen ble kjøpt av avholdslosjen i 1934.

Arendal Blå Kors forening har to faste møter i uken.

  • Mandag samles kameratklubben.
  • Fredag er det evangelisk møte etterfulgt av sosialt samvær med utlodning. Annen hver uke er møtene på Bjorbekk.

 

Blå Kors er en diakonal medlemsorganisasjon som satser på forebyggende tiltak, behandling og rehabilitering av rusavhengige og deres familier.

Frivillig arbeid er en viktig del av Blå Kors og engasjerer mange mennesker i tiltak som fritidsaktiviteter, ferietilbud, varmestuer, omsorgsgrupper m.m.

 

Les mer om Blå Kors Norge på www.blakors.no

 

Blå Kors T5 Arendal: Dagsenter for rusmiddelavhengige.

 

Senteret ligger på Teaterplassen 5.

Vi har åpent fra kl. 09.00 til kl. 15.00 fra mandag til fredag.

 

De mest slitne rusavhengige i byen og distriktet er vår målgruppe.

På onsdag og fredag serveres det middag, de andre dagene har vi brødmat. Vi tilbyr hele tiden frukt, da vi vet at mange har usunne matvaner. All mat og drikke er gratis. Feltsykepleien i kommunen sponser oss med vitaminpiller.

Flere butikker er kjempegode samarbeidspartnere, som gir oss mye god mat.Vi snakker om mat til en verdi av flere hundre tusen kroner hvert år. Mye overskuddsmat fra fester, kurs osv. havner på T5 senteret dagen derpå.

De som trenger det, kan få gode klær og sko hos oss. I løpet av året bidrar folk med klær og sko som brukerne får etter behov. I snitt ligger vi på mellom 20 – 50 besøkende hver dag.

 

Lille julaften er den store festdagen på senteret. God julemat, mange pakker, gode medhjelpere, julesang og opplesning av juleevangeliet, gjør ettermiddagen til et meningsfylt arrangement.

Alt som kostet penger, blir sponset av butikker og andre næringsdrivende.

 

Studenter og frivillige.

Det er alltid fint når andre kommer utenfra og responderer på det arbeidet som drives på senteret.

Frivillige, studenter i praksis, (fra UIA og andre) og folk i arbeidspraksis, er viktige resurser.

 

Samarbeidspartnere

Feltsykepleien i Arendal har kontor på senteret. Miljøarbeidertjenesten i kommunen har vi daglig samarbeid med. OR- team, psykoseteam, Lar og Nav er blant andre samarbeidspartnere.

Gatemagasinet KLAR

-T5 senteret er distributør i Arendal.

-Å skaffe en fin ekstrainntekt, er gjerne drivkraften til selgerne.

-Å ha kontakt med ”vanlige mennesker” betyr mye for flere av selgerne.

-Gatemagasinets selgere er ambassadører for T5 senteret på godt og vondt.

-De fremstår akkurat slik som de er.

-T5 har ingen inntekter av dette salget.

-Arendal kommune og fylkeskommunen er de største bidragsyterne til drift av senteret.

 

Kontaktinfo:

Teaterplassen 5

Postboks 17, 4801 Arendal

Daglig leder Halvor Torp

E-post: halvor.torp@blakors.no

Telefon: 37 02 52 00/ 950 59 206

Facebook: T5 Arendal Blå Kors

 


 

«Steg for Steg» Arendal – et rusfritt aktivitetstilbud

Blå Kors’ «Steg for Steg» arbeider for å skape mestringsarenaer hvor mennesker kan være sammen uten rus. Sammen planlegges og gjennomføres aktiviteter som spenner fra kulturelle opplevelser til fysisk aktivitet og sosiale sammenkomster. Aktivitetene foregår på dag, kveld og helg gjennom hele året.

 

Brukermedvirkning står sentralt ved at aktivitetene i stor grad samskapes og gjennomføres av deltakerne selv. Ansatte tilrettelegger for aktivitetene.

 

Målgruppen for tilbudet er rusavhengige som blir utskrevet fra behandling og de som ønsker et godt og innholdsrikt liv uten rus. Derfor har vi nulltoleranse for rusbruk.

 

Det å gjøre ting i fellesskap og oppleve tilhørighet gjennom aktiviteter har vist seg å være viktig for å holde seg rusfri. Gjennom «Steg for Steg» kan deltakerne hente fram og bruke egne ressurser, oppleve mestring og vekst, samt utvikle økt selvrespekt og bli inkludert i nye sosiale nettverk.

 

Er du interessert i å bli med i Blå Kors’ «Steg for Steg», – enten som deltaker eller frivillig -, ta da kontakt via e-post, tlf. eller besøk oss i Grandgården.

 

Kontaktinfo:

Grandgården, Langbryggen 19

Postboks 17, 4801 Arendal

Prosjektleder Sissel Orsteen Haugland

Mobil: 990 99 509

E- post. sissel.orsteen@blakors.no


 

Blå Kors Sør Rehabilitering (BKSR), Torbjørnsbu:

 

Blå Kors Sør Rehabilitering er et Bo- og Tjenestetilbud til mennesker med langvarig og omfattende rusmisbruk, som etter hvert har medført lav evne til livsmestring.

 

Boligtiltaket eies og driftes av Blå Kors i nært samarbeid med Arendal kommune.

Tiltaket er en del av prosjektet «Mer enn bolig», og målet er å bekjempe bostedsløshet og forebygge bostedsløshet blant vanskeligstilte rusmisbrukere.

 

Vi tilbyr gode og trygge boliger med heldøgnsoppfølging av leietakerne.

Vår oppfølging tilrettelegges i henhold til den enkeltes forutsetninger, mål og behov.

Oppfølgingen består av støttesamtaler vedrørende rusrelaterte problemer.

Vi yter bistand der det er behov for kontakt/samarbeid med det offentlige hjelpeapparat.

Vi tilbyr også opptrening i de gjøremål og ferdigheter som kreves for å kunne bo i egen bolig og mestre egen hverdag.

 

Det er viktig for oss at leietakerne skal oppleve

TRYGGHET, FORUTSIGBARHET og KONTINUITET.

 

Kontaktinfo:

Blå Kors Sør Rehabilitering, Torbjørnsbu

Virksomhetsleder Kari Tønnevold

 

Gårdsveien 12, 4847 Arendal

Telefon BKSR: 940 13 301 / 976 87 729

E-post: Kari.Tonnevold@bksr.no

 

[dc_social_feed id="179"]