Folk møter folk

Vi bygger byen, bygda og broer mellom mennesker, gjennom systematisk å bringe folk sammen i det offentlige rom.

Dialogmetoden Folk møter folk er utviklet av Arendal voksenopplæring, Med Hjerte for Arendal og Arendal bibliotek. Ideen til Folk møter folk kom som et svar på at flere blant lokalbefolkningen som hadde bodd lenge i byen ønsket mer kontakt med nyankomne flyktninger og innvandrere – og motsatt. Inspirert av et bibliotek i Sverige, som i tillegg til å låne ut bøker også lånte ut svensker til flyktninger og innvandrere, skapte vi vår egen variant.

Foto: Erik Holand
Foto: Mona Hauglid

Hva er Folk møter Folk

Det opprinnelige Folk møter folk-konseptet var som følger: ti nyankomne innvandrere og flyktninger fra Arendal voksenopplæring møtte ti kjente fjes i Arendal til dialog i det offentlig rom. Ideen var å koble sammen folk som kunne ha glede eller interesse av å møtes på tvers av etniske og kulturelle skillelinjer. 

På bakgrunn av dette begynte vi målrettet å invitere nyankomne flyktninger, innvandrere og lengeboende lokalbefolkning til dialogmøter på dagtid. Vi koblet mennesker som kanskje aldri ellers ville møte hverandre, og det skulle vise seg at Folk møter folk hadde større hjertekraft enn noen kunne ha ant på forhånd. 

Frem til nå har flere hundre mennesker vært med på Folk møter folk. De ber oss om å spre metoden og om å fortsette dialogarbeidet. Midler fra Gjensidigestiftelsen har gjort det mulig for oss å gå systematisk til verks. Folk møter folk er nå spredt i hele Agder gjennom Norsk Bibliotekforening Agder, og vi opplever stadig at kommuner over hele landet kontakter oss med et ønske om å arrangere sine lokale Folk møter folk.

I dag er tyngdepunktet til folkebevegelsen Folk møter folk i lokale bibliotek, i samarbeid med voksenopplæringer, flyktningetjenester/NAV og frivilligsentraler. Det er et viktig grunnprinsipp at Folk møter folk-arrangementer skal være lokal forankret. Derfor gis det alltid god opplæring i metoden i forkant av arrangement.  

Vil du arrangere et Folk møter folk i din kommune? Ta kontakt med oss!

Visste du at?

Folk møter folk har mottatt en pris fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for beste ide for inkludering.

Folk møter folk var ett av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets(IMDi) hovedarrangement under Arendalsuka i 2018 og 2019.

Folk møter folk har ved flere anledninger vært omtalt både i lokal, regional og nasjonal presse.

Folk møter folk har vært omtalt på en rekke seminarer og konferanser.

Folk møter folk har vært arrangert i Spania og Portugal. 

Folk møter folk er beskrevet i et eget bokkapittel i en lærebok utgitt på Universitetsforlaget.

Folk møter folk er beskrevet i FoU-rapporten «Folk møter folk – om sosial nettverksbygging for flyktninger i introduksjonsprogrammet» utarbeidet av Agderforskning.

Jan Tore Sanner

Kunnskaps- og integreringsminister i 2019

«Vi trenger arenaer som «Folk møter folk hvor vi kan lære hverandre å kjenne og bidra til å bygge både tillitt og samhold i våre lokalsamfunn»

Foto: Marte Garmann

Hør hva folk sier om oss

Kontakt

Hilde Mjøs

Prosjektleder

Arendal Voksenopplæring

91736368

E-post

Lisbeth Iversen

Leder

Med Hjerte For Arendal

92014606

E-post

 

Alexander Almvik

Leder

Norsk Bibliotekforening Agder

406 70 789

E-post

Ola Eiksund

 

Biblioteksjef

Arendal Bibliotek

37013917

E-post

Foto: Liv Ekeberg

Rapporter og brosjyrer

Trykk her for å få tilgang til materiell

 

Et utvalg filmer fra arrangementer

Et utvalg presseklipp

Folk møter folk har vært omtalt i følgende medier:

NRK, Vårt Land, Agderposten, Arendals Tidende, Fædrelandsvennen, Lillesandsposten, avisa Lister 24, Frolendingen og den flerkulturelle avisa Utrop. I tillegg har Folk møter folk vært rikt profilert i sosiale medier.

 

https://arendalstidende.no/nyheter/ulike-fa-lov-a-vaere/

https://www.nrk.no/sorlandet/vil-bygge-bro-mellom-religioner-1.13882971

Høsten 2015 mottok «Folk møter folk» Integrerings- og mangfoldsdirektoratets sin idekonkurranse. Juryen sa:

«Ideen er veldig smart i sin enkelhet fordi den rett og slett går ut fra erkjennelsen om at mennesker ønsker å møtes, og ønsker å se hverandre»