Folk møter folk

– en metode som bygger byen, bygda og broer mellom mennesker.

Konseptet er som følger:

10 bosatte flyktninger og innvandrere møter 10 folk fra offentlig, privat og frivillig sektor i lokalmiljøet vårt. Ideen er enkel; vi kobler folk vi tenker kan ha glede, interesse eller nytte av å møte hverandre til en prat. Frem til nå har flere hundre mennesker har vært med på Folk møter folk. De ber oss om å spre metoden og om å fortsette dialogarbeidet. Midler fra Gjensidigestiftelsen gjør det mulig å gå systematisk til verks. Nå sprer vi metoden i både Aust- og Vest-Agder gjennom Norsk Bibliotekforening Agder, og opplever at stadig flere kommuner over hele landet kontakter oss med et ønske om å arrangere sine lokale Folk møter folk.

Systematisk metode som bringer folk sammen i det offentlige rom.

Foto: Erik Holand
Foto: Mona Hauglid
Foto: Mona Hauglid

Bakgrunn for Folk møter folk:

Dialogmetoden Folk møter folk er utviklet av Arendal voksenopplæring, Med hjerte for Arendal og Arendal bibliotek i 2015, og kom som et svar på at nyankomne flyktninger og innvandrere i Arendal ønsket mer kontakt med nordmenn. Inspirert av et bibliotek i Sverige, som i tillegg til å låne ut bøker også lånte ut svensker til flyktninger og innvandrere, skapte de sin egen variant. Utgangspunktet var at alle kan ha glede av å låne hverandres tid.

På bakgrunn av dette begynte de målrettet å invitere flyktninger, innvandrere og nordmenn til dialogmøter på dagtid, å koble mennesker som kanskje aldri ellers ville møte hverandre. Det skulle vise seg at Folk møter folk hadde større hjertekraft enn noen kunne ane, og både flyktninger, innvandrere og nordmenn sier at arbeidet med dialogmøter må fortsette.

Folk møter folk mottok høsten 2015 en pris fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet for dialogarbeidet. I samarbeid med andre aktører ble konseptet utviklet ytterligere; Ungdom møter ungdom, Helse møter helse, Fagfolk møter fagfolk, Familie møter familie, Livssyn møter livssyn og 50 møter 50 er noen eksempler. I dag er hovedbase til folkebevegelsen Folk møter folk lokale bibliotek i samarbeid med voksenopplæringer, flyktningetjenester og frivilligsentraler. Et «Folk møter folk» – arrangement har alltid lokal forankring. Dialogarbeidet er beskrevet i FoU-rapporten «Folk møter folk – om sosial nettverksbygging for flyktninger i introduksjonsprogrammet» utarbeidet av Agderforskning.

Folk møter folk har vært omtalt både i lokal og nasjonal presse, og har vært presentert på en rekke konferanse og seminarer. I 2018 og 2019 var Folk møter folk ett av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets hovedarrangement under Arendalsuka. Folk møter folk er støttet med midler fra Gjensidigestiftelsen.

Jan Tore Sanner

Kunnskaps- og integreringsminister

«Vi trenger arenaer som «Folk møter folk hvor vi kan lære hverandre å kjenne og bidra til å bygge både tillitt og samhold i våre lokalsamfunn»

Foto: Marte Garmann

Kontakt

Hilde Mjøs

Prosjektleder

Arendal Voksenopplæring

91736368

hilde.mjos@arendal.kommune.no

Lisbeth Iversen

Leder

Med Hjerte For Arendal

92014606

lisbeth.iversen@arendal.kommune.no

Åse Haugland

Leder

Norsk Bibliotekforening Agder

46853976

asha@vaf.no

Ola Eiksund

Biblioteksjef

Arendal Bibliotek

37013917

ola.eiksund@arendal.kommune.no

Foto: Liv Ekeberg

Trykk her for å få tilgang til materiell

Et utvalg filmer fra arrangementer

 

Et utvalg presseklipp

 

Høsten 2015 mottok «Folk møter folk» Integrerings- og mangfoldsdirektoratets sin idekonkurranse. Juryen sa:

«Ideen er veldig smart i sin enkelhet fordi den rett og slett går ut fra erkjennelsen om at mennesker ønsker å møtes, og ønsker å se hverandre»