Kirkens Bymisjon

 

Bymisj logo

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende organisasjon som arbeider i over 20 byer i Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter:

 • Gjennom våre kafeer, møtesteder, aktivitetshus og andre lavterskeltilbud får folk som
 • lever nær gata mulighet for mat, hvile og godt fellesskap. Vi serverer god og næringsrik mat, og legger stor vekt på å legge tilrette for gode sosiale måltidsfellesskap.
 • Vi tilbyr en jobb å gå til, blant annet som alternativ til rus, prostitusjon, tigging og kriminalitet.
 • Personer som er avhengige av rus kan få spesialisert, tverrfaglig behandling ved våre institusjoner.
 • Barn, unge, foreldre og familier får samtale og støtte gjennom vanskelige overganger og krevende livssituasjoner.
 • Kvinner og menn med prostitusjonserfaring har møtesteder og tilbud som også kan vise vei til alternativer til prostitusjon.
 • Hjemløse får mulighet til varig bolig og trening i å bo godt.
 • Mennesker i akutt krise har hele døgnet, hele året, tilbud om samtale på telefon og nett.
 • Mennesker fra minoritetsmiljøer bygger gjennom Kirkens Bymisjon nye nettverk og muligheter, til en hverdag uten fattigdom, med bedre bruk av egne ressurser.
 • Ved våre mange eldresentrene og sykehjem kan mennesker i høy alder bryte isolasjon og ensomhet, og få gode kulturopplevelser i tillegg til behandling og pleie. Vi søker stadig utvikling og innovative løsninger i arbeidet med eldre.
 • Kirkens Bymisjon driver også flere helsetjenester på høyt faglig nivå, blant annet for mennesker som er berørt av hiv, og papirløse migranter.

Merete Haslund, virksomhetsleder Arendal
Tlf: 472 85 956
E-post: merete@skbat.no

Post- og besøksadresse:

Kirkens Bymisjon Arendal, Kastellveien 1, 4841 Arendal

[dc_social_feed id="117"]