Nasjonalforeningen for folkehelsen

NFF_hovedlogo_2013_RGB

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe    hjerte- og karsykdommer og demens. Dette gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Postadresse og besøksadresse:

Langbryggen 1
4841 Arendal

Tlf: 40445807

[dc_social_feed id="119"]