Vi ble litt nysgjerrig på denne organisasjonen som feirer 50-års jubileum i år.

Egil Odd Halvorsen (t.h) har vært travel med å skrive en jubileeumsrapport denne vinteren, og vi fikk lese litt om deres omfattende arbeidet gjennom femti år. Her kan du også få lese utdrag fra jubileumsrapport:

Starten:

Arendal Y’s men klubbs historie startet i 1963.

Hans Petter Førland, som var et aktivt medlem i Arendal Kristelige Ungdomsforening, fikk i 1963 høre om en ny bevegelse som hadde begynt å etablere seg i Norge. Nemlig Y’s mens klubber. Bevegelsen startet i 1922 i Toledo Ohio, USA, og var kommet til Norge i 1958. Først til Stavanger, senere hadde den spredt seg til Oslo, Trondheim, Ålesund, Larvik, Sandefjord og Tønsberg.

Hans Petter ville gjerne høre mer om denne bevegelsen og, tok kontakt med en del personer han hadde møtt på et landsmøte i Norges Kristelige Ungdomsforbund.

Men det skulle jo mere til for å starte en klubb. Først og fremst måtte det på stedet være interesse for en slik arbeidsform. Dernest måtte et tilstrekkelig antall menn være villige til «ikke bare tenke seg til å slutte seg til klubben» – men også være aktive medlemmer. Når man hadde funnet 20 menn kunne man sende en chartersøknad til Y’s Men International for å bli opptatt i det internasjonale fellesskapet.

Dette måtte nødvendigvis ta noe tid. I 1965 var han kommet så langt at han fant ut at han måtte få med seg noen flere personer for å finne aktuelle klubbmedlemmer. Han tok kontakt med Nils Johan Øksenholt, Haakon Juul Petersen og Lars Bjørndal. Denne gruppen startet sitt arbeid umiddelbart i 1965. Det ble invitert til første møte på Arendal Meieris «Melkebar» den 15. mars 1966.

Klubben fikk en fast organisering, og fra høsten 1966 var virksomheten i full gang. Program for høstens møter ble satt opp, og fulgte stort sett samme variasjon som vi kjenner det i dag. Frammøtet varierte noe, men snart var det klart at interimstyret hadde nådd det nødvendige antall personer, slik at chartersøknad kunne underskrives og sendes til USA. Etter at chartersøknaden var sendt, var det tre medlemmer fra arbeids-utvalget som reiste til Larvik på regionkonferansen for Danmark/Norge den 3.- 4. september 1966. Allerede i Larvik ble de kjent med at charterdato for Arendal Y’s mens Club var bestemt til 08.04.1967.

Klubbenes motto for arbeidsåret 1966 var «Livet har en mening» – og for 1967 «Vær aktiv». Larvik Y’s Mens Club påtok seg fadderskapet for Arendal Y’s Mens Club.

Charterfest:

  1. april 1967 var den store dagen kommet. Festen ble holdt i aulaen på Arendal Sjømannsskole, og 61 personer hadde meldt seg til charterfesten.

Arbeidsdagen begynner:

Møtene etter chartringen ble holdt på Cafe Rolf på Langbryggen, inntil de etter en stund ble tilbudt lokaler i Vestregaten 14, tilhørende Arendal Kristelige Ungdomsforening. Eiendommen ble på slutten av 1990-tallet solgt. Siden har vi hatt møtene i Barbu Menighetshus. En fordel er at her er det gode parkeringsmuligheter.   Å være en tjenesteklubb betyr at vi primært skal støtte barne- og ungdomsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt i den utstrekning klubbens økonomi tillater det. Vi sleit en del i starten med å finne prosjekter slik at vi kunne opparbeide en økonomi i klubben til å innfri disse «krav».

Medlemmene i klubben har gjort mye dugnadsarbeid, ikke minst på Solhøgda Leirsted som tilhører Agder Krets av Norges Kristelige Ungdomsforbund. Klubben også bidratt med økonomiske gaver gjennom årene.

«Solhøgda» og ligger på Øynaheia i Froland Kommune. Et vakkert bygg sto ferdig og ble innviet 18.juni 1961 av Dagfinn Hauge, daværende sogneprest i Vestre Aker, Oslo, senere biskop i Tunsberg 1962-1978. Hauge hadde i yngre år hatt sitt virke i Ungdomsforeningen i Arendal.

Den aller første ungdomsleir ble avholdt påsken 1961, før leirstedet ble innviet. For svært mange har dette leirstedet vært eventyrslottet, og drømmer og håp er gått i oppfyllelse. Leirstedet med sin sovefløy, peisestue og kjøkkenavdeling var flott. Senere kom det også til eget kapell

Nå er det igjen Agder Krets som drifter stedet. Leirstedet er godt benyttet.

De første årene fra 1967-69 var det enkelte forsøk på juletresalg, men det ble liten suksess, kaffe-lotteri på Torvet ble etter hvert også stoppet. Loppemarkeder ble heller aldri den suksess vi håpet på økonomisk. Gjennom klubbmedlem Øistein Løvdal, som arbeidet i Televerket, fikk vi spørsmål om å stå for utdelingen av telefonkatalogen i Arendal sentrum, Hisøy, Tromøy, Stokken, Flosta, Øyestad og Froland kommuner. Etter hvert fikk vi også spørsmål om å ta utdelingen i Grimstadområdet. Våre medlemmer, Leif Berge, Lars Bjørndal og Bernt Velle Nilsen fikk ansvaret og innledet et samarbeidet med speidere, Ten-sing og Grimstad Ungdomsforening. Etter noen år fikk bedriftsidrettslaget i Televerket dette prosjektet i Arendal, mens Grimstad fortsatte i noen år til.

Nå ble det på nytt en utfordring for oss i Arendal å finne nye inntektsgivende prosjekter som kunne gi faste inntekter framover.

I 1983 kom «redningen» da Leif Walle henvendte seg til klubben med spørsmål om vi var interessert i å stå for salg og markedsføring av Arendalskalenderen. Det ble skrevet en kontrakt mellom Arendal Y’s mens klubb og Leif Walle om rettighetene, godtgjørelse for hans arbeid med fotografering, og hva som skulle skje dersom Arendalsklubben ikke lenger skulle være interessert i å fortsette med salg og distribusjon av kalenderen.    Salg av kalenderen har gitt et betydelig beløp vi har fått bruke til de ulike prosjekter vi har støttet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom inntektene fra kalenderen har klubben vært i stand til å oppfylle alle forpliktelsene til de nasjonale og internasjonale prosjektene som regionen har hatt i sine arbeidsplaner.

RSD – TJENESTELEDERE OG KOMITEMEDLEMMER FOR REGIONEN 1978 – 2016:

I internasjonale program og prosjekter har Egil Odd Halvorsen vært engasjert mer eller mindre siden 1978. Leif Walle var engasjert i Vekst og Utviklingskomiteen og Knut Olaf Christensen var med i arbeidet med nye lover og vedtekter i årene 2006-2009.

KVINNELIGE MEDLEMMER

Klubben hadde flere ganger diskutert om det skulle åpnes for kvinner, men først i 1989 ble det et positivt vedtak om at vi skulle åpne for kvinner også. De to første kvinnene som ble tatt opp var Harrieth Møller Lindset og Edith Andersen, som begge hadde sine menn i klubben. Det første ekteparet som ble tatt opp som medlemmer sammen var Liv og Henrik Bargem.

NYE OPPGAVER KLUBBEN HAR PÅTATT SEG I SAMARBEID MED RWAA (Refugees Welcome to Aust Agder)

Klubbens medlemmer Torolv og Inger-Lise Djupvik og Alice Halvorsen (ikke medlem) har drevet norskundervisning for flyktninger fra ulike nasjoner på asylmottaket på Hove hver uke fra oktober 2015 til det ble nedlagt mars 2016.

Leif Walle, Willy Thorstensen og Egil Odd Halvorsen var engasjert på spillkvelder der, men det ble også en del spørsmål om hjelp i norsk uttale og hva ordene betydde. Etter at asylmottaket ble nedlagt fikk noen av oss høsten-16 spørsmål om å bli med som «leksehjelpere» tirsdager fra kl.16-20 eller 16-18.

Fra november 2016 har Inger-Lise og Egil Odd vært leksehjelpere for flyktningene som går på skoler i distriktet. Alice er med som hjelper i sy- og strikkegruppen.

Tekst: Utdrag fra Jubileumsrapporten. Tekst redigert fra tidligere jubileumsberetninger av Egil Odd Halvorsen