Hva har Arendal sine innbyggere på hjertet? Hva vil de for Arendal? Hva vil de for seg selv? På denne siden samler vi drømmer, idér, tanker og meninger fra Arendal sine innbyggere!

Åpen Dag Arendal Voksenopplæring 2017
 • Stine: Et utested for 18-åringer
 • Saher: A clean city, a big house and a good life for my children
 • Bjørg: En overordnet plan for hvordan det skal bygges i Arendal
 • Ønsker Byvandringer og Folketråkk så vi sammen kan se på gode turveier og forbindelser, byens historie osv.
 • Byheia-Barbu Tursti og mot Naturparken og Kuben.
 • Hylleveien,videre mot Barbu- elva og bakeriet. Turstien er der, men må forbedres
 • Bjørg: Ikke bygge flere kjøpesentre utenfor byen eller på His
 • Mer folk i byen
 • Å få norsk statsborgerskap
 • Mer grønt i byen
 • Drømmer om flere arenaer der innbyggere møter de som leder i byen, slik at reelle ønsker og behov blir ivaretatt
 • Folkekunstverk på fjellveggen ved Eureka
 • Badepark i Barbu- en øy
 • Roger: Rene gater
 • Kanaler
 • Satse på barn og unge med rusproblemer
 • Synnøve: Levende by med nisjebutikker
 • Toaletter i byen
 • Aslaug: Billigere ferger fra øyene og bedre tilrettelegging på ferger og andre steder for bevegelseshemmede
 • Ikke bygge ned Eventyrskogen og Melkedammen til menighetshuset.Det er rådyr der
 • Aslaug: Grønnere byrom
 • Jorunn: Park i Barbu
 • Gerd: Jeg ønsker at alle skal bli sett og hørt i Arendal
 • Barbuelva må renses opp og vi må ha bedre gangsti og broer og cafeer ved elva
 • Bypark med åpent vann i Barbu
 • Eyad: Mer sosialt fellesskap mellom innvandrere og Arendalsfolk
 • Randi: ønsker mer grønt gress og flere benker i sentrum
 • Inger: Levende by.Ingen tomme butikkvinduer.Grønne områder og parker
 • Food truck med arabisk mat
 • David: Hjelpe nyankomne daglig, se dem, og være sikker på at de har det bra.
 • Rom for alle- ute og inne.
ByNatt 2017 & Folk møter folk 15. mai 2017
 • At Arendal skal være et godt sted å bo- for alle
 • At Arendal skal være en by der alle føler seg velkomne.
 • At alle er snille med hverandre
 • At byen blir åpnere kulturelt så det er mange som vil bli venner med flyktninger
 • At byen reduserer forurensningen
 • Min drøm er å ha et godt liv i Norge, bli ferdig med studiene, og bli integrert med nordmenn- og bli en nordmann.
 • Min drøm er å finne et stort sted for internasjonale møter og felles aktiviteter.
 • Ingen mobbing av våre nye landsmenn
 • Arendal er veldig fin om sommeren, men jeg synes vi skal lage en lekeplass og strand.
 • Jeg drømmer om å bli ingeniør
 • Alan: Min drøm er å hjelpe Norge sånn som Norge har hjulpet meg
 • At Arendal forstår at den er en by: med park, kanaler, møteplasser og unike, små forretninger, kort sagt: Liv i byen!
 • Skape et program hvor de som har høy utdanning kan bli integrert raskere- og skape et sted hvor alle får muligheter
 • Mer sosialt fellesskap mellom nordmenn og innvandrere
 • At Arendal er et godt sted å leve for alle
 • Jeg har en drøm om fred
 • Drømmen min er å få jobb
 • Halwo: Jeg vil videreutdanne meg til å bli politiker i Norge.
 • Vi må fokusere på integrering i Arendal
 • Bruke de som er godt integrert til å hjelpe nyankomne med tips til å bli godt integrert
 • Jeg håper at kommunen vil lage flere arenaer hvor flyktninger og Nordmenn kan møtes
 • Arendal må bli » venne- byen»
 • Jeg drømmer om flere og flere folk møter folk programmet
 • Yousaf: Drømmer om å bli sykepleier
 • Jeg drømmer om å kjøpe hus, studere på universitetet og være en del av det norske samfunnet
 • Jeg håper dere har mange arrangement som folk møter folk hele året, særlig i  sommerhalvåret.
 • Drømmen jeg har for meg selv er å kunne være en viktig person for alle jeg er glad i og gi dem glede og trygghet.
 • Drømmen jeg har for byen er at byen skal være levende og full av mennesker som ønsker hverandre godt og deler tid med hverandre, at flere tør å snakke med hverandre, at det blir delt flere smil og historier mellom folk som ikke kjenner hverandre fra før.
 • Jeg drømmer om flere plasser i vanlige norske skoler eller på internasjonal skole hvor flyktninger også får muligheten til å gå.Så drømmer jeg om en plass hvor vi kan møtes for å snakke ned hverandre, og flere muligheter for at ungdommer kan møtes der.
 • Jeg drømmer at vi kan ga flere slike møter som vi har hatt i byen.Kanskje en park som felles møtested?
 • Utvikle mere aktiviteter fir både norske IG flyktninger
 • Ha flere sånne arrangement som Folk møter folk  i fremtiden
 • Mona: Jeg drømmer om å bli hjelpepleier og for byen drømmer jeg om mer grønt og en stor park.
 • Engasjement!
 • Alle må løfte blikket!
 • Mer fellesskap! Mindre jeg og meg!
 • Jeg drømmer om flere møteplasser som Bynatt, og jeg drømmer om å jobbe med kultur i Arendal, og hjelpe folk.
 • Min personlige drøm i Arendal er at nettverk samarbeider med nettverk, samarbeider med nettverk.
 • Jeg ønsker å gjøre hver noe bra hver dag som går.Drømmen min er å få jobbe og delta mer i aktiviteter.
 • Jeg drømmer om bedre integrasjon og flere aktiviteter.
 • Jeg drømmer om at Arendal kan bli best på integrering.Folk møter folk kan bli det lengste 17.-mai toget-Folketoget!
 • Denne stunden var veldig hyggelig og bra( Folk møter folk).Ønsker flere møter og gjerne litt lengre samtaler.30 minutter gikk veldig fort.
 • Anas: Jeg håper at Arendal blir bedre og bedre, og bli den vakreste byen i hele verden.
 • Jeg ønsker et møtested.Jeg ønsker en jobb, og et sted å dele tips og kontakter.
 • Abdalbanat: Jeg håper at vi blir integrert i samfunnet og får en sjanse til å leve livet mitt her.
 • Fantastisk å oppleve hvor lite som skal til for å utløse så mange gode krefter.Gratulerer!( folk møter folk)
 • Drømmen min er at alle innvandrere trives godt i Arendal, og at både innvandrere og nordmenn hjelper hverandre med å være integrert.
 • Min drøm for Arendal er at det skal være en miljøvennlig by, raus og åpen for alle, ingen forskjell på folk!
 • Min drøm er å få en god jobb.
 • Jeg ønsker arrangement for ungdom i byen: Volleyball, basket, fotball og freerun…
 • Jeg drømmer om en lekepark for både barn og voksne.
 • Jeg drømmer om jobb for alle!
 • Min drøm er » I dag bytter vi- dager»-en utvekslingslab hvor vi kan bytte oppskrifter, musikk, leker..,
 • At Arendal er et godt sted å bo for alle!
 • Min drøm er å få jobb i en viktig stilling
 • Min drøm er at vi kan integrere alle som ønsker å bli i Arendal.
 • Min drøm er bedre organisering og større åpenhet for integrering og språkpraksis, særlig i det private næringslivet.
 • Min drøm er å bli politi
 • Jeg håper at Arendal skal bli en fin «storby»
 • Jeg drømmer om flere integreringsprosjekt er mellom videregående skoler og ungdommer på voksenopplæringa
 • Jeg drømmer om at alle skoler er åpne om ettermiddagen så folk kan møtes, prate og finne på ting sammen.
 • Jeg vil delta i spennende prosjekter.Jeg vil skrive bøker.
 • Min drøm er bedre integrering i Arendal, IG åpne hjem for nyankomne.
 • Jeg vil gjerne ha jobb i Turistforeningen, for å promotere Norge. Arendals innbyggere må tenke mer på miljøet.
 • Drømmen min er å få jobb
 • Jeg drømmer om å gjøre en forskjell for miljøet i byen.Vi må videreutvikle møteplasser for integrering som » folk møter folk»
 • Jeg drømmer om en møteplass for ungdom
 • Jeg drømmer om å bli kjent med alle i Arendal, og at vi får flere møteplasser.
 • Vi drømmer om trikk i Arendal
 • Vi drømmer om en park
 • Vi drømmer om at alle skal ha el- bil for å beskytte miljøet.
 • Jeg drømmer om å bli sykepleier i Norge, og jeg drømmer om å få en god jobb.
 • Sandra: Jeg drømmer om å få min familie til Arendal og jeg ønsker å få en jobb
 • Jeg drømmer om at Arendal kan bli en veldig spennende plass for små barn, med mange forskjellige aktiviteter.
 • Jeg drømmer om å bli sosionom og få en jobb i Arendal
 • Jeg drømmer om flere møteplasser som denne!(folk møter folk).Da lærer nordmenn hvordan de kan ta kontakt med fremmede.
 • Khaled:Jeg drømmer at Arendal alltid skal ha det bra, med fred og trygghet, og jeg ønsker alle gode ting for hele Norge!
 • Jeg ønsker å få sommerjobb, og jeg ønsker å fortsette mitt liv her i Arendal!
 • Dragsna: Jeg vil gjerne delta og bli med på å organisere prosjektet dom dette.( folk møter folk).Det var kjempehyggelig.Jeg vil ha flere prosjekter hvor vi kan møte folk i Arendal.Med flere aktiviteter blir denne byen enda hyggeligere å bo i.
 • Min drøm er en levende by med gode vilkår for dem som bor der. Vi har mange utfordringer og derfor er det viktig blant annet å gjøre det lettere for innvandrere å få jobb.
 • Jeg ønsker å bli apotek-tekniker.Jeg ønsker flyplass for Arendal
 • Jeg ønsker en park i Arendal, hvor folk kan møte hverandre, snakke sammen og ha det koselig i lag.
 • Imran: Vi må ha flere felles møter.Jeg foreslår at vi møtes på Hove med grilling og lek.Tusen takk for et supert arrangement( Folk møter folk)
 • Kjære dere som sitter med makta: skutt å ødelegge skogen og marka.Vern resten av naturen som er igjen, fordi det er en viktig del av vår by.Naturen er viktig for oss.
 • Min drøm er å realisere de 100 samtalene fra folk møter folk på Sam Eydes Plass til virkelighet.
 • Arendal is a very beautiful city, but I hope relationship between people will grow, and especially I hope to meet a girl.