Arendalsdugnaden

 

Arendalsdugnaden 6. – 12.juni 2016

Den levende og inkluderende byen!

 

Engasjement – Aktivitet – Fellesskap – Dugnad

Tilhørighet – Identitet – Medborgerskap

 

Med Arendalsdugnaden ønsker vi å synliggjøre, løfte og forsterke engasjementet, frivilligheten og dugnadsånden, både den som allerede eksisterer og den som kan inspirere til mer samspill og felles opplevelser gjennom felles aktiviteter for og med andre og hverandre.

Bli med og se hva Arendals organisasjoner og frivilligsentraler driver med – og kanskje oppdag noe du selv kunne tenke deg å bidra med, være med å skape, utvikle eller gjøre! Dette er bare begynnelsen på fortsettelsen, vil du være med?! Så heng på!

 

I forbindelse med Arendalskonferansen 2016, vil vi gjennom en hel uke

  • invitere til medskapende aktiviteter og åpne møteplasser i og rundt biblioteket og torvet, samt ute i bydelene knyttet til frivilligsentralene.
  • løfte fram gode samarbeid, gode eksempler på samhandling og dugnad – og inspirere til nye typer samarbeid og medskaping.
  • levendegjøre tomme og ledige butikklokaler gjennom kunstprosjekter for og med barn og unge.
  • inspirere, glede, vekke undring, nysgjerrighet og deltakelseslyst.