Med Hjerte for Arendal- nettverket og kulturaktører lokalt: felles deltagelse under Arendalsuka.

« Vi ønsker å fylle tomrom og bygge broer over mellomrom»

Med Hjerte For Arendal ble etablert på bakgrunn av et initiativ fra Arendal kommune, i samarbeid med KS, hvor de inviterte fem frivillige/ideelle organisasjoner til sammen å se på mulighetene for å jobbe frem en bærekraftig samhandlingsmodell for utvikling av medborgerskap og velferd i kommunen. De inngikk en ettårig intensjonsavtale høsten 2011, som resulterte i prosjektet «Med Hjerte For Arendal – et godt sted å bo for alle» med prosjektperiode 2013-2016. Nettverket består nå av over 100 lag og foreninger, menigheter, kulturinstitusjoner, næringsliv, idrettslag mm.

Vi ønsker å legge til rette for møter mellom mennesker med ulik kulturell og etnisk bakgrunn, på tvers av generasjoner, erfaringer og tradisjoner:

«Folk møter folk», «Ungdom møter ungdom» og «Barn møter barn»- i og rundt en lavvo på Torvet, i richshaw sykler, i en båt på byfjorden, eller på noen av de andre stasjonene frivilligheten er til stede på under Arendalsuka.

MHFA_logo_roed_sort

Program Mandag

Mandag 15.august  

Du er invitert om bord i « Shanti » fra Morild aktivitetsklubb, for en liten båttur på Byfjorden:

Sted: Oppmøte i Pollen( se etter skilt med MORILD på)

Tid: Fra klokken 15.00

Arrangør: Aktivitetsklubben Morild / Eydehavn- Kuben Frivilligsentral/ MHFA;

Prosjektet Morild Aktivitetsklubb handler om aktivitet knyttet til vedlikehold og drift av båt for å oppnå synergi mellom mestring og belønning. Det er en møteplass for overføring av kompetanse mellom generasjoner og kjennskap til øvrig maritim historie. Prosjektet ledes av Ingard Kana, og er knyttet til Eydehavn- Kuben frivilligsentral. MHFA – nettverket er samarbeidspartner. Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen.

«Det er ingen tvil om at det meste som har gitt liv, mål og næring er forbundet med kystkultur. Morild er en møteplass for deling av tradisjon, opplevelser, relasjoner og øyeblikk. Kom bortom å kjenn på et møte, totalt uten lobbypress og forventninger, annet enn å være deg selv.

Folk møter folk i stadig skiftende møter og haster videre.

Har vi mistet oss selv, balanse og relasjoner i forsøk på innpakking i kalendere og handlingsplaner?»

Kontaktperson:

Prosjektleder Ingard Kana

Mobil: 911 35 943

Program Tirsdag

Tirsdag 16.august.

Åpningen program for barn og unge under Arendalsuka

Fremføring av diktet « Det er den draumen» av Olav H. Hauge, på ulike språk.

Arrangør: Arendal Voksenopplæring i samarbeid med nettverket Med Hjerte For Arendal.

Det handler om drømmene alle mennesker bærer på- og mulighetene for å realisere dem, i vårt felles demokrati.

Sted. Scenen på Torvet.

Fra 12.30.

 

Tirsdag 16.august

Seminar og panelsamtale om mobbing og barns rettigheter, i regi av UNICEF i samarbeid med Utdanningsdirektoratet mfl.

Deltagelse fra Frivilligheten i Arendal / MHFA.

Sted: Biblioteket

Klokken 14.00

Seminar og panelsamtale i regi av UNICEF i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, hvor også Barneombudet skal delta med et innlegg. Temaet er mobbing, og barns rettigheter og barnekonvensjonen vil også være i fokus. En del av seminaret vil handle om hvordan lokalsamfunnet kan bidra til å skape trygge, inkluderende oppvekstmiljøer. Det vil være deltagelse av ungdom i nettverket i Arendal, blant annet lederen av Ungdom Møter Ungdom fra organisasjonen Refugees Welcome to Norway. Med Hjerte For Arendal ønsker å være med og støtte opp under dette viktige arrangementet.

Kontaktperson:

Kristin Oudmayer

Program manager

«You can be The one / den ene»  

UNICEF Norway.

www.unicef.no 

 

Tirsdag 16.august 

Aktiviteter for barn og unge, som har drømmer de ønsker å formidle.

Bring dine drømmer, tegn dem og skriv dem. Sammen vil jobbe for å sette flere drømmer ut i livet!

Sted:Torvet 2

Tid: fra klokken 12.00-16.00

Arrangør: Kirkens Bymisjon, Refugees Welcome to Aust- Agder, Ungdom møter ungdom, EMA Hove og andre aktører fra frivillighetsnettverket Med Hjerte For Arendal.

 

Tirsdag 16.august

Du er invitert om bord i « Shanti » fra Morild aktivitetsklubb, for en liten båttur på Byfjorden:

Sted: Oppmøte i Pollen( se etter skilt med MORILD på)

Tid: Fra klokken 15.00

 Arrangør: Aktivitetsklubben Morild / Eydehavn- Kuben Frivilligsentral/ MHFA;

Prosjektet Morild Aktivitetsklubb handler om aktivitet knyttet til vedlikehold og drift av båt for å oppnå synergi mellom mestring og belønning. Det er en møteplass for overføring av kompetanse mellom generasjoner og kjennskap til øvrig maritim historie. Prosjektet ledes av Ingard Kana, og er knyttet til Eydehavn- Kuben frivilligsentral. MHFA – nettverket er samarbeidspartner. Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen.

«Det er ingen tvil om at det meste som har gitt liv, mål og næring er forbundet med kystkultur. Morild er en møteplass for deling av tradisjon, opplevelser, relasjoner og øyeblikk. Kom bortom å kjenn på et møte, totalt uten lobbypress og forventninger, annet enn å være deg selv.

Folk møter folk i stadig skiftende møter og haster videre.

Har vi mistet oss selv, balanse og relasjoner i forsøk på innpakking i kalendere og handlingsplaner?»

Kontaktperson:

Prosjektleder Ingard Kana

Mobil: 911 35 943

 

Program Onsdag

Onsdag 17.august:

Treningsrunde med Yngvar Andersen, kjent som NRK-Puls sin treningssekspert.

Sted: Sam Eydes Plass

Tid: 9.00-10.00

 

Yogatime

Sted: Kilden Aktivitetshus

Tid: 10.00-11.00

 Arrangør:

Aktiv På Dagtid

 

Kontaktperson:

Elisabeth Haglund

Prosjektmedarbeider

Mob: 95 10 70 15
Mail: aktivpadagtidagder@idrettsforbundet.no 
Prosjektsider: www.aktivpadagtid.no

 

Onsdag 17.august

Du er invitert om bord i « Shanti » fra Morild aktivitetsklubb, for en liten båttur på Byfjorden:

Sted: Oppmøte i Pollen( se etter skilt med MORILD på)

Tid: Fra klokken 12.00

Arrangør: Aktivitetsklubben Morild / Eydehavn- Kuben Frivilligsentral/ MHFA;

Prosjektet Morild Aktivitetsklubb handler om aktivitet knyttet til vedlikehold og drift av båt for å oppnå synergi mellom mestring og belønning. Det er en møteplass for overføring av kompetanse mellom generasjoner og kjennskap til øvrig maritim historie. Prosjektet ledes av Ingard Kana, og er knyttet til Eydehavn- Kuben frivilligsentral. MHFA – nettverket er samarbeidspartner. Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen.

«Det er ingen tvil om at det meste som har gitt liv, mål og næring er forbundet med kystkultur. Morild er en møteplass for deling av tradisjon, opplevelser, relasjoner og øyeblikk. Kom bortom å kjenn på et møte, totalt uten lobbypress og forventninger, annet enn å være deg selv.

Folk møter folk i stadig skiftende møter og haster videre.

Har vi mistet oss selv, balanse og relasjoner i forsøk på innpakking i kalendere og handlingsplaner?»

Kontaktperson:

Prosjektleder Ingard Kana

Mobil: 911 35 943

 

Onsdag 17.08

Seminar: Elevbedrift – løsningen for inaktive ungdommer som sliter med å finne sin tilhørighet i skolen og i samfunnet?

Idretten eller andre tradisjonelle aktiviteter fenger ikke alltid ungdom som ikke finner seg til rette i skole og arbeidsliv. Kan det skapes mestringsfølelse gjennom å utføre praktiske arbeidsoppgaver i sin «egen bedrift»? Bedriften skal utvikle et tilbud innenfor teambuilding, events, overnattingtilbud, ungdomskonserter, festivaler og sommerfest- og julebord markedet i Arendal. Dette vil foregå i tett samarbeid med aktørene i Fortet SMS og med www.sandvigenfort.no.  Prosjektet har knyttet til seg sin egen mesterkokk som sammen med elevene skal lage maten som blir servert ved ulike arrangement. Programmet skal også sette fokus på, og bedre, ungdommens tre «S-er» i livet: Selvtillit, Selvbilde og Selvfølelse. Vi drar her veksler på psykolog som sikrer den faglig og pedagogisk kvaliteten på arbeidet.

Sted: Tidligere McDonalds ,Torvet 2

Tid: 12.00-13-45.

Fortet SMS ( Samhold Mestring Styrke) inviterer og inspirerer:

  • Presentasjon av arbeidet med Elevbedrift i prosjektet Fortet SMS, ved Prosjektleder Rolf Josephsen.
  • Deltagelse fra Ungt Entreprenørskap som knytter elevbedriften både faglig og pedagogisk til skoleverkets rammebetingelser.
  • Prosjektleder Christina Dalia Skalstad fra Bydel Alna, presenterer prosjektet S.T.O.L.T, et nytt kriminalitetsforebyggende og sysselsettings- og integreringsprosjekt. Prosjektet gir kompetanseheving til eldre utsatt ungdom gjennom teoretisk og praktisk opplæring med tett individuell oppfølgning, hvorpå disse etter fullført opplæring skal kunne jobbe som miljøarbeidere ovenfor yngre risikoutsatt ungdom.
  • Årets ildsjel 2016, Sajandan Ruttira, fra Furuset IF, forteller om Alnaskolen – et opplæringsprogram for unge ledertalenter. Opplæringen er både praktisk og teoretisk, og er rettet mot ungdom som er interessert i å gjøre en innsats i lokalmiljøet. Prosjektet skal gi de unge nødvendig kompetanse og trygghet til å ivareta aktuelle funksjoner og roller på en god måte. Det er ventelister for å komme med på Alnaskolen, da det gir status for ungdommene å ha deltatt på dette 2 årige programmet.

 

Arrangør: Fortet SMS / Med Hjerte For Arendal

Kontaktperson:

Rolf Josephsen

E-post: rojo@berg-hansen.no

Mobil: 900 69 253

Onsdag 17.august

Seminaret «Veien videre»

Sted: Tidligere McDonalds bygget, Torvet 2

Tid kl. 14:00-16:00

Arrangør: Kirkens Bymisjon med Samarbeidspartnere presenterer den sosiale entreprenørskaps-bedriften Gateentreprenørene, og inspirerende Foredrag mm.

Program for seminaret « Veien videre»:

  • Velkommen ved Merete Haslund, Daglig leder i Kirkens Bymisjon Arendal og Telemark
  • Kunstnerisk innslag
  • Mona og Dagfinn Enerly deler sin sterke historie.
  • Gateentreprenørene (Kirkens Bymisjon) presenterer sitt arbeid.
  • Lisbeth Iversen leder av Samarbeidsrådet i Med Hjerte For Arendal) snakker om å fylle tomrom og det å bygge broer mellom organisasjoner.

Kontaktperson:

Merete Haslund

Daglig leder i Kirkens Bymisjon Arendal og Telemark

E- post:merete.haslund@skbk.no

Mobil: 472 85 956

 

Onsdag 17.august

Talentutvikling- Rytmisk fabrikk

Sted. Arendal Bibliotek, Scene 2 etg.

Tid: kl. 14.30 . 15.00

Tema: Talentuvikling i Aust Agder i regi av Rytmisk fabrikk.

Rytmisk fabrikk er et talentutviklingsprosjekt som har som formål og hjelpe unge talenter videre. Det ble startet opp i 2010. Munkehaugen Kultursenter og Rytmisk fabrikk er et viktig ressurssenter for unge talenter og artister i Aust Agder.

Målsetting: flere deltagere til By:Larm Nordens største musikkbransjetreff innen rytmisk musikk.

Støttet av: Aust-Agder Bibliotek og kulturformidling

Arr. Munkehaugen kultursenter

www.rytmiskfabrikk.no

Kontaktperson:

Ole Johan Lillegaard

Leder Munkehaugen Kultursenter

E-post: olejohan.lillegaard@gmail.com

E-post: ole.johan.lillegard@arendal.kommune.no

Mobil 905 07 649

Program Torsdag

Torsdag 18.august

Seminar om Kilden 360 og Kilden Media

Sted: Kilden Aktivitetshus ved Kanalplassen, Teaterplassen

Tid: 8.30-10.00

På Kilden vil du bli introdusert for følgende prosjekt:

Kilden Cafe 360:

Kilden Cafe 360 er en internasjonal kafe for alle i samarbeid med flere gode krefter. Cafeen drives av elever fra Arendal Voksenopplæring.

Presentasjon av Kilden Media og Filmfremvisning:

Flyktninger og asylsøkere som for kort tid tilbake kom til Arendal, er trukket inn i et prosjekt hvor de selv er med på å dokumentere møter mellom folk og fortellinger om det vi gjør sammen i Arendal.

 Kilden Media er et prosjekt som startet opp mot slutten av 2015. Prosjektet er støttet av Fylkesmannen i Agder og er et samarbeid mellom Kilden, Med Hjerte For Arendal og elever ved Arendal Voksenopplæring. Prosjektet handler om «Film og fortellinger om ungdom som møter ungdom, og møteplassene de utvikler i fellesskap.» Det handler også om dokumentasjon på møter mellom mennesker i Arendal, mennesker med ulik bakgrunn, kultur, nasjonalitet, religion og erfaring. Når mennesker møtes, på åpne og inkluderende møteplasser, skjer det spennende ting»

Hovedmålet er å videreutvikle et bedre og bredere felleskap mellom barn og ungdom av asylsøkere, flyktninger, innvandrere og etnisk norske, og formidle dette inkluderende prosjektet til hele befolkningen.

Gjennom en egen filmgruppe, et journalist-, fortellings-, og møteplassprosjekt,  som er drevet for og med ungdom, vil de utvikle dokumentasjon av livsløp og felles interesser.

Ved at ungdommene er delaktige i aktiviteter og frivillighet vil prosjektet slik åpne opp mulighetsrom for fortellinger som omhandler felles fremtidshåp og muligheter og dermed potensialet for økt selvbilde, språktrening, nye vennskap og bedre integrering.

Prosjektet er tenkt å bli et sterkt verktøy for å kunne lede flyktninger og asylsøkere inn i frivillige lag og organisasjoner, og videre til språktrening, nettverksbygging og forhåpentligvis også arbeidstreningsmuligheter og arbeid.

 Kontaktperson:

Bård S. Thorstensen

Senterleder

Mobil: 941 62 363

E-post:

Besøksadresse:

Nedre Tyholmsvei 6

4836 Arendal

 

Torsdag 18.august

Fortet SMS lanserer egenutviklet APP for bidra til at barn og unge asylsøkere/- flyktninger får komme ut i aktiviteter og bli inkludert i lokalsamfunnet.

APP-en leverer «tilbringer tjenestene» og kobler også transportør til aktivitet. Vår erfaring tilsier at her ligger den store utfordringen i forhold til å få målgruppen med i aktiviteter.

Sted: Kilden Aktivitetshus ved Kanalplassen, Teatersalen.

Tid:10.00-11.00

 Fra politisk hold har utfordringene kommet til idretten om å bli hovedarena for integrering.  Idretten i Arendal er klare, og det samme gjelder andre frivillige lag og organisasjoner som har aktiviter til målgruppen. Her kommer løsningen som både sikrer aktivitet, og transport til aktiviteten, som er det mest kritiske i forhold til å lykkes. I dette prosjektet jobber all frivillighet sammen på «kryss og tvers » for å skape en total løsningen som ikke har vært gjort tidligere. Lions og Rotary stiller opp med frivillige sjåfører som alle skal ha godkjent vandelsattest. Appen vil sikre alle full oversikt over både aktivitet, hvem som deltar og tilgjengelige «transportører». Systemet vil sikre stor grad av effektivitet og god kvalitet på tjenestene som leveres. Målgruppen som deltar kan kommunisere direkte med oss i forhold til ønsker om nye aktiviteter. Vi har mulighet til å ta ut statistikker som viser hvilke aktiviteter som er populære, hvem som tilbyr aktivitet – og hvem kjører. Vi vil da i alle sammenhenger kunne ta avgjørelser basert på fakta og ikke på «synsing» om hva som fungerer, og hvilke aktiviteter som er vellykkede. Resten av Norge har samme utfordringen som Arendal på dette området.  Fort-sms ønsker å utvikle en nasjonal modell hvor Appen også kan benyttes av andre, og gi muligheter for andre å lære av de modeller/ systemer som vi har etablert og skaffet oss erfaringer med.

Arrangør: Fortet SMS og Med Hjerte For Arendal

Kontaktperson:

Rolf Josephsen

E-post: rojo@berg-hansen.no

Mobil: 900 69 253

 

Torsdag 18.august

Lansering av kampanjen « Jeg gir deg min dag»- om en « bry deg»- kultur og samfunnsansvar.

Sted: Scenen på Torvet

Tid: 12.30-13.30

Nettverket Med Hjerte For Arendal ønsker å øke deltagelse fra flere aktører i arbeidet med å gjøre Arendal til en enda bedre kommune å bo i for alle. Det krever at alle bidrar til å skape en « Bry deg»- kultur, enten du er en enkeltperson, en ansatt i en kommune, i næringslivet eller jobber som frivillig gjennom en organisasjon. Corporate Social Responsibility eller felles samfunnsansvar er noe vi vil promotere og implementere gjennom arbeidet med en Sivilsamfunnsstrategi i samarbeid med kommunen. Vi håper dette kan inspirere mange til å ta del i et felles løft for folk og demokrati, og ikke minst legge vekt på å inkludere barn og unge i fremtidens muligheter. Kommunens politiske ledelse går foran og viser vei, og vil fortelle hvorfor de deltar i kampanjen, og hvem de vil gi en dags arbeidsinnsats til- frivillig!

Arrangør: Med Hjerte for Arendal og politisk ledelse i Arendal kommune.

Kontaktperson:

Lisbeth Iversen

Leder av Samarbeidsrådet

Med Hjerte For Arendal

E-post: lisbethivers@yahoo.no

Mobil 920 14 606

 

Torsdag 18.august

Øvingslokaler i Musikkbyen Arendal

Sted.  Munkegt. 4.

Tid:     13.00 – 15.00

Tema. Øvingslokaler i Musikkbyen Arendal. Omvisning og presentasjon av ungdomstilbud på Munkehaugen kultursenter og Arendal Kulturskole.

www.munkehaugen.no

Kontaktperson:

Ole Johan Lillegaard

Leder Munkehaugen Kultursenter

E-post: olejohan.lillegaard@gmail.com

E-post: ole.johan.lillegard@arendal.kommune.no

Mobil 905 07 649

 

Torsdag 18.august

«Folk møter folk»

Sted: Kafeen på Biblioteket

Tid: 14.00-16.00

«Folk møter folk» er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Arendal Voksenopplæring, Arendal Bibliotek og Med Hjerte For Arendal.

Dypdykket «Folk møter folk» handler om at deltakere ved Arendal voksenopplæring møter  deltakere under Arendalsuka, denne gangen til samtaler på kafeen på Biblioteket, i et samarbeid mellom Arendal Voksenopplæring og Med Hjerte For Arendal. Vi tar sats og ser hva som skjer når folk som ikke kjenner hverandre møtes. I 2015 vant stuntet «Folk møter folk» IMDi Sør sin idékonkuranse.

Se eksempel fra Folk møter Folk under Arendalskonferansen i juni: http://fremtidenskommuner.no/arendalskonferansen-2016/dypdykk-2016/

Stuntet gjennomføres av Hilde Mjøs, som arbeider ved Arendal voksenopplæring. Hun er prosjektleder for ”Folk møter folk”, hvor koplingen mellom voksenopplæring, sivilsamfunn og frivillig sektor står i fokus. Prosjektet er støttet av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet.

 

Torsdag 18.august

Gratis Førstehjelpskurs for barn og unge

Røde Kors tilbyr førstehjelps opplæring for alle barn i forbindelse med Arendalsuka.

Her får du møte Henri som er en veldig uheldig gutt. Du lærer hvordan du best kan hjelpe Henri når han faller og slår seg. Hvem ringer man til når noen kommer til skade? Og hva er det viktig å huske?

Sted: Opplæringen foregår foran Røde Kors-huset på Langbryggen 15,

Tid: Hver time mellom kl. 11 og 15.

 

Bakgrunnsinformasjon for prosjektet:

Hva er målsetningen med læringsopplegget?

Målsetningen til Røde Kors med dette Henry-prosjektet, er å øke barns bevissthet om, kjennskap til og interesse for førstehjelp. Samtidig handler det om å utvikle omsorgsevne, ansvar og hjelpevilje og spre kjennskap til Røde Kors’ kjerneverdier som humanitet og nøytralitet. Ideen om at selv små barn kan ta ansvar, vise omsorg og hente hjelp er en viktig del av Henry-opplegget.

Hva er Henry-Førstehjelp for Barnehagebarn?

«Henry – førstehjelp for barnehagebarn» er et læringsopplegg for bruk i barnehager, utviklet av Rogaland Røde Kors i samarbeid med Laerdal Medical AS. Opplegget er utviklet med tanke på de eldste barna i barnehagen, aldersgruppen 3 – 6 år. Læringsopplegget bygger på en historie om dukken Henry. Henry er uheldig. Han faller ned fra treet, får kul i hodet, skjærer seg, klemmer hånden sin og får skrubbsår på kneet. Hva kan barna gjøre for å hjelpe Henry? Hva slags hjelp trenger han? Hvem skal hjelpe han? Og hvor ringer vi?
Alt dette får barna lære seg gjennom «Henry-førstehjelp for barnehagebarn».

https://www.rodekors.no/vart-arbeid/nasjonal-beredskap/henry/henry-artikler/hva-er-henry-forstehjelp-for-barnehagebarn/

Henry

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Røde Kors Aust -Agder

Maria Dalby

E- post: maria.dalby@redcross.no

Mobil: +4737002346

 

Torsdag 18.august

Aktiviteter for barn og unge i regi av Frivilligsentralene og « Jeg er tilhenger av deg»-prosjektet:

Tid: 12.00-16.00

Sted: Tyholmen Frivilligsentral ( Nedre Tyholmsvei 7 Arendal )

Arrangører: Tyholmen Frivilligsentral, Eydehavn- Kuben frivilligsentral, Tromøy Frivilligsentral, Hisøy Nye Frivilligsentral

 

Torsdag 18.august

Sykkelstasjon for taxisykler

Ta en tur med en du kjenner eller en du vil bli kjent med, i de flotte rickshaw- syklene vi har i byen.

Sted:Torvet 2

Tid: fra klokken 12.00-16.00

Arrangør: Kirkens Bymisjon og andre aktører fra frivillighetsnettverket Med Hjerte For Arendal

 

Torsdag 18.august

Du er invitert om bord i « Shanti » fra Morild aktivitetsklubb, for en liten båttur på Byfjorden:

Sted: Oppmøte i Pollen( se etter skilt med MORILD på)

Tid: Fra klokken 12.00

 Arrangør: Aktivitetsklubben Morild / Eydehavn- Kuben Frivilligsentral/ MHFA;

Prosjektet Morild Aktivitetsklubb handler om aktivitet knyttet til vedlikehold og drift av båt for å oppnå synergi mellom mestring og belønning. Det er en møteplass for overføring av kompetanse mellom generasjoner og kjennskap til øvrig maritim historie. Prosjektet ledes av Ingard Kana, og er knyttet til Eydehavn- Kuben frivilligsentral. Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen.

«Det er ingen tvil om at det meste som har gitt liv, mål og næring er forbundet med kystkultur. Morild er en møteplass for deling av tradisjon, opplevelser, relasjoner og øyeblikk. Kom bortom å kjenn på et møte, totalt uten lobbypress og forventninger, annet enn å være deg selv.

Folk møter folk i stadig skiftende møter og haster videre.

Har vi mistet oss selv, balanse og relasjoner i forsøk på innpakking i kalendere og handlingsplaner?»

Kontaktperson:

Prosjektleder Ingard Kana

Mobil: 911 35 943

 

Program Fredag

Fredag 19.august 

Du er invitert om bord i « Shanti » fra Morild aktivitetsklubb, for en liten båttur på Byfjorden:

Sted: Oppmøte i Pollen( se etter skilt med MORILD på)

Tid: Fra klokken 12.00

 Arrangør: Aktivitetsklubben Morild / Eydehavn- Kuben Frivilligsentral/ MHFA;

Prosjektet Morild Aktivitetsklubb handler om aktivitet knyttet til vedlikehold og drift av båt for å oppnå synergi mellom mestring og belønning. Det er en møteplass for overføring av kompetanse mellom generasjoner og kjennskap til øvrig maritim historie. Prosjektet ledes av Ingard Kana, og er knyttet til Eydehavn- Kuben frivilligsentral. Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen.

«Det er ingen tvil om at det meste som har gitt liv, mål og næring er forbundet med kystkultur. Morild er en møteplass for deling av tradisjon, opplevelser, relasjoner og øyeblikk. Kom bortom å kjenn på et møte, totalt uten lobbypress og forventninger, annet enn å være deg selv.

Folk møter folk i stadig skiftende møter og haster videre.

Har vi mistet oss selv, balanse og relasjoner i forsøk på innpakking i kalendere og handlingsplaner?»

Kontaktperson:

Prosjektleder Ingard Kana

Mobil: 911 35 943

Trekantløypa