Med Hjerte for Arendal-nettverket 

Program Arendalsuka 2017

« Vi ønsker å fylle tomrom og bygge broer over mellomrom»

Med Hjerte For Arendal ble etablert på bakgrunn av et initiativ fra Arendal kommune, i samarbeid med KS, hvor de inviterte fem frivillige/ideelle organisasjoner til sammen å se på mulighetene for å jobbe frem en bærekraftig samhandlingsmodell for utvikling av medborgerskap og velferd i kommunen.

 

MHFA_logo_roed_sort

Program Mandag
TEATERSALEN KILDEN, «BACK STAGE» ROM.
TENKETANK KNYTTET TIL MULIGHETER OG SAMARBEID.

 

Arbeidsverksted i arbeid for barn og unge.

Dette er et backstage arrangement som er et samarbeid mellom Med Hjerte For Arendal , Kilden Media og Childpress.

Velkommen til alle dere som er opptatt av at barn og unge er den viktigste kilde til et rikt og levende liv og samfunn. Alder fra 4 – 102.

 

Kl: 10:00 – 17:00

Sted: Teatersalen, Kilden aktivitetssenter

http://www.arendalsuka.no/event/user-view/5505

 

__

 

17.00- 18.30      Teateroppsetning og samtaler i etterkant. Viser integrering i samspill og monolog.

Forloren Skilpadde er en teatergruppe som har oppstått gjennom et integreringsprosjekt initiert av Rosegården teaterhus ved fylkeskontakt Atle Håland. Gruppa ble oppretta i fjor høst etter at de fikk midler fra Vest-Agder fylkeskommune til workshoper med elever av Mottaksskolen. Etter workshopene var det fem jenter som ville fortsette med teater. De har jobba frem hver sin monolog, gjennom ukentlige øvelser med sin instruktør Kaisa Augusta Hansen.

 

__


Løpende aktivitet:

 

 

 

 

«Draume-lab»

«Med Hjerte For Arendal beveger seg rundt i byen med en  «Draume-lab» hvor du kan stikke innom og dele tanker og drømmer du har for deg selv og for kommunen du bor i. Vi deler bilder av folk som holder en stor » Instagram» -ramme rundt seg, en ide noen ungdommer i byen kom opp med for å få lettere kontakt med folk. Bildene deles sammen med drømmene på Facebook eller andre steder på digitale medier. «Draume-laben» er inspirert av diktet til Olav H. Hauge ; « Det er den draumen». Diktet ble lest opp på ulike språk av ungdom i Arendal, ved den offisielle åpningen av programmet for barn og unge, under Arendalsuka 2016.

Program Tirsdag
HVEM GJØR HVA FOR BARN?

Unge lokale og internasjonale journalister presenterer hva og hvordan de jobber. Kommentarer fra (inter) nasjonale politikere og fagpersoner.

Kl.09:00 – 10:00

Sted: Teatersalen, Kilden aktivitetssenter

Medvirkende
 • Rawad, Ajameah, Kilden Media
 • Lisbeth, Iversen, Med hjerte for Arendal
 • Elise, Sijthoff, Childpress

http://www.arendalsuka.no/event/user-view/5507

 

___

 

Med Hjerte for Arendal ved Leder Lisbeth Iversen deltar på dette viktige debattmøtet:

NORGE FOR NORDMENN – MER POLITIKK MOT FREMMEDFRYKT, RASISME OG ETNISK DISKRIMINERING

Hva gjør politikerne når fremmedfrykt, fordommer, rasisme og etnisk diskriminering står i veien for felleskap og tillit i det norske samfunnet?  For å få til vellykket integrering og en bærekraftig velferdsstat må anti-diskrimineringsarbeidet styrkes. Og hvordan skal vi stoppe rasisme, som også kan være en driver til radikalisering?

Tid: 17:00 – 19:00

Sted: Arendal bibliotek

http://www.arendalsuka.no/event/user-view/4685

https://nb-no.facebook.com/events/314680362304468/

 

___

 

Med Hjerte for Arendal representert ved prosjektet Våre Strender

«Bærekraftig turisme»

13.00-15.00:

Sted: Seilskuten Vega, Stenkaien v/Tyholmen hotell

Arrangør: Hold Norge Rent, Kystlotteriet (Naturvernforbundet), DNT, Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund, Våre Strender og GRID-Arendal

 

__

 

Løpende aktivitet:

 

 

 

 

«Draume-lab»

«Med Hjerte For Arendal beveger seg rundt i byen med en  «Draume-lab» hvor du kan stikke innom og dele tanker og drømmer du har for deg selv og for kommunen du bor i. Vi deler bilder av folk som holder en stor » Instagram» -ramme rundt seg, en ide noen ungdommer i byen kom opp med for å få lettere kontakt med folk. Bildene deles sammen med drømmene på Facebook eller andre steder på digitale medier. «Draume-laben» er inspirert av diktet til Olav H. Hauge ; « Det er den draumen». Diktet ble lest opp på ulike språk av ungdom i Arendal, ved den offisielle åpningen av programmet for barn og unge, under Arendalsuka 2016.

Program Onsdag
HVEM GJØR HVA FOR BARN? HVA OG HVEM SER DU?

Live oppdatering på jakten, filmer og profiler som journalistene har laget.

Kl.16:00 – 21:00

Sted: Teatersalen, Kilden aktivitetssenter

Medvirkende
 • Rawad, Ajameah, Kilden Media
 • Lisbeth, Iversen, Med hjerte for Arendal
 • Elise, Sijthoff, Childpress

http://www.arendalsuka.no/event/user-view/5508

 

__

 

Med Hjerte for Arendal representert ved prosjektet Våre Strender.

«Ryddeaksjon i Arendals skjærgård»

16.30-19.00

Sted: utenfor Arendal med seilskuta VEGA

Arrangør: Hold Norge Rent, Kystlotteriet (Naturvernforbundet) og Våre Strender

 

__

 

«Kveldssamling med servering og underholdning»

19.00-22.00

Sted: Seilskuten Vega, Stenkaien v/Tyholmen hotell

Arrangør: Hold Norge Rent, Kystlotteriet (Naturvernforbundet), Våre Strender, NIVA og GRID-Arendal.

 

__

 

Løpende aktivitet:

 

 

 

 

«Draume-lab»

«Med Hjerte For Arendal beveger seg rundt i byen med en  «Draume-lab» hvor du kan stikke innom og dele tanker og drømmer du har for deg selv og for kommunen du bor i. Vi deler bilder av folk som holder en stor » Instagram» -ramme rundt seg, en ide noen ungdommer i byen kom opp med for å få lettere kontakt med folk. Bildene deles sammen med drømmene på Facebook eller andre steder på digitale medier. «Draume-laben» er inspirert av diktet til Olav H. Hauge ; « Det er den draumen». Diktet ble lest opp på ulike språk av ungdom i Arendal, ved den offisielle åpningen av programmet for barn og unge, under Arendalsuka 2016.

Program Torsdag
DEMOKRATI-STI

Vil du lære mer om partiene og organisasjonene i Norge? Bli med på Demokrati-sti! Du får i oppdrag å stille spørsmål til politikere og til de gøyeste organisasjonene som står på stand. Førstemann!

Kl: 11:00 – 14:00

Sted: Kanalplassen – Kilden

Arrangør:
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Arendalsuka Ung
__
LEDERSKAP – SOSIALT ENTREPRENØRSKAP – SEMINAR

Fremtidens arbeidsliv – Ny teknologi. Trussel eller mulighet. v/ Siri Mathisen NHO

Gateentreprenørene » virker i virkeligheten», Der markjordbær gror og folk setter spor.. v/ Bente Bergseth og Merete Haslund, Kirkens Bymisjon Arendal

Tjenende lederskap og ressurser i samspill, v/ Lisbeth Iversen

Avslutning v/ Merete Haslund

 

Arrangør:
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Arendal, Med Hjerte For Arendal
Tid: 11:00 – 12:30
Sted: Torvet 2
__
BARNE DISCO

Rytme og bevegelse skaper en ny relasjon på tvers av alder og kultur.

Kl. 21:00 – 23:00

Sted: Teatersalen, Kilden aktivitetssenter

Medvirkende
 • Rawad, Ajameah, Kilden Media
 • Lisbeth, Iversen, Med hjerte for Arendal
 • Elise, Sijthoff, Childpress

http://www.arendalsuka.no/event/user-view/5509

 

__

 

Løpende aktivitet:

 

 

 

 

«Draume-lab»

«Med Hjerte For Arendal beveger seg rundt i byen med en  «Draume-lab» hvor du kan stikke innom og dele tanker og drømmer du har for deg selv og for kommunen du bor i. Vi deler bilder av folk som holder en stor » Instagram» -ramme rundt seg, en ide noen ungdommer i byen kom opp med for å få lettere kontakt med folk. Bildene deles sammen med drømmene på Facebook eller andre steder på digitale medier. «Draume-laben» er inspirert av diktet til Olav H. Hauge ; « Det er den draumen». Diktet ble lest opp på ulike språk av ungdom i Arendal, ved den offisielle åpningen av programmet for barn og unge, under Arendalsuka 2016.

Program Fredag
DEMOKRATI-STI

Vil du lære mer om partiene og organisasjonene i Norge? Bli med på Demokrati-sti! Du får i oppdrag å stille spørsmål til politikere og til de gøyeste organisasjonene som står på stand. Førstemann!

Kl: 11:00 – 13:00

Sted: Kanalplassen – Kilden

Arrangør:
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Arendalsuka Ung
__
CIPC FORBEREDER SEG TIL UNGDOMSPARTIDEBATTEN 1900.

Alle skoleledere, barn og foreldre er velkommen til å delta, reflektere og se intervju over hvem som er nominert og veien videre i forhold til hvem som gjør hva for barn.

Tid: 13:00 – 18:45

Sted: Teatersalen, Kilden aktivitetssenter

Medvirkende
 • Rawad, Ajameah, Kilden Media
 • Lisbeth, Iversen, Med hjerte for Arendal
 • Elise, Sijthoff, Childpress

http://www.arendalsuka.no/event/user-view/5511

 

__

 

Løpende aktivitet:

 

 

 

 

«Draume-lab»

«Med Hjerte For Arendal beveger seg rundt i byen med en  «Draume-lab» hvor du kan stikke innom og dele tanker og drømmer du har for deg selv og for kommunen du bor i. Vi deler bilder av folk som holder en stor » Instagram» -ramme rundt seg, en ide noen ungdommer i byen kom opp med for å få lettere kontakt med folk. Bildene deles sammen med drømmene på Facebook eller andre steder på digitale medier. «Draume-laben» er inspirert av diktet til Olav H. Hauge ; « Det er den draumen». Diktet ble lest opp på ulike språk av ungdom i Arendal, ved den offisielle åpningen av programmet for barn og unge, under Arendalsuka 2016.