Innspill til kommuneplan - samfunnsdel

På møte den 26. september vedtok Arendal Bystyre i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-13 å legge forslag til ny kommuneplan – samfunnsdel ut til offentlig ettersyn.
Frist for eventuelle merknader og innspill: 30. november 2019.

For å se alt som ligger i forslaget, se kommunens nettsider: https://www.arendal.kommune.no/nykommuneplan

Vi ber om at alle høringsuttalelser sendes direkte inn via skjema på Arendal kommunes nettside: https://www.arendal.kommune.no/nykommuneplan

Digitalt folkemøte

Hva

Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Arendal kommune vedtar ny arealdel i løpet av 2020. Kommuneplanens samfunnsdel skal vedtas av bystyret i januar 2020. Kommuneplanen samfunnsdel skal sikre en god utvikling i kommunen vår.

Hvordan

Kommuneplanens samfunnsdel legger viktige føringer for utvikling av kommunen, og setter rammene for mange prioriteringer fremover. Derfor er det ekstra viktig at så mange som mulig får medvirke, forme og påvirke resultatet.

Ta gjerne kontakt med oss.

Kommuneplanlegger
Hans Birger Nilsen
Tlf: 920 21 632

Med hjerte for Arendal
Lisbeth Iversen
Tlf: 920 14 606

Kommunikasjon og samskaping
Anne Cathrine Haugland
Tlf: 474 52 113