«Unge stemmer og drømmer som en del av arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel i Arendal.»

 

Generell informasjon om arbeidet med rullering av Kommuneplanens samfunnsdel i Arendal:

Før arbeidet med rullering av kommuneplanens Samfunnsdel startet, jobbet man gjennom et år bredt i et samarbeid mellom kommunens politiske og administrative ledelse, Med Hjerte For Arendal-nettverket og sivilsamfunnet med å avklare premisser for samarbeid og Samskaping i Arendal, mellom kommunen og sivilsamfunnet. Bystyret vedtok så en sivilsamfunnsstrategi, «Samskaping i Arendal»

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-planer-og-styringsdokumenter/temaplaner-og-strategier/sivilsamfunnsstrategi/

Deretter gikk man i gang med å rullere Kommuneplanens Samfunnsdel, hvor halvparten av plassene i styringsgruppen ble oppnevnt fra sivilsamfunnet. Det har vært spesielt viktig å involvere bredt, og etterspørre stemmene til de som vanligvis ikke deltar i oppstarts- eller høringsmøter. Barn og unge var det spesielt viktig å få snakke med.

 

Ungdommens stemmer – Utstilling i Bankgården 28.februar 2019

Utstillingen var resultatet av workshopen dagen før, hvor de unge hadde jobbet med bærekraft-målene, og kommet med innspill til Arendal kommunes samfunnsplan for 2019-2030. Utstillingen var åpen og ble publisert også som eget Facebook-arrangement, i tillegg til direkte invitasjoner til skoleklasser, lærere, politikere og Med Hjerte For Arendal-nettverket.

I invitasjonen til utstilling ble følgende informasjon formidlet:

«Få med deg hva ungdommene tenker om fremtidens Arendal!
Utstillingen er resultatet av en workshop der 30-40 unge har jobbet rundt bærekraftsmålene og kommet med innspill til Arendal kommunes kommuneplan for 2019-2030. Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Arendal kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre, men for at de langsiktige målene skal være bærekraftige er det viktig å høre stemmene til generasjonen som skal leve i den. Derfor inviterer vi til utstilling i Bankgården . Her kan du høre ungdommens stemmer og også komme med dine innspill til kommuneplanen. Vi vil vite hva som er viktig for deg – håper du kommer!»

Skoleklasser, lærere, elever, politikere og innbyggere kom innom for å se på den flotte utstillingen, og de ble igjen oppfordret til å komme med egne du innspill til kommuneplanen ved å sende inn forslag og drømmer til hei@digitaltfolkemøte.no eller melde seg inn i Vårt Arendal – Digitalt folkemøte gjennom denne liken: https://www.facebook.com/groups/vaartarendal/

Workshop i Bankgården 27.februar 2019

Invitasjonen til workshop ble kunngjort både direkte til elevrådene og skoleledelsen, og gjennom Facebook-event med følgende invitasjon:

– Hvordan synes du Arendal skal være i fremtiden?

Dette var spørsmålet til ungdom som møttes til workshop onsdag 27. februar i Bankgården. Alle elevrådene fikk invitasjon til denne samlingen, og de valgte et par representanter til å delta i selve workshopen. Nærmere 40 ungdommer jobbet med utstillingen og spilte også inn tanker og forslag til det digitale folkemøtet som var en del av verktøyet for å skape bred medvirkning i Samfunnsplan-prosessen.

Julia Elise Haugland og Moa Landgren fra Kaospilotene i Aarhus var fasilitatorer og prosessdesignere for workshopen hvor de unge jobbet rundt bærekraftsmålene og kom med innspill til kommunens nye samfunnsplan for 2019-2030. Med Hjerte For Arendal og Backscatter, som var ansvarlige for det Digitale Folkemøtet, var også tilstede under workshopen. Kommunen la videre til rette for at workshopen kunne munne ut i en utstilling påfølgende dag.

Metode for involvering av de unge:

Ordfører Robert Cornels Nordli og varaordfører Terje Eikin besøkte elevrådene og ledelsen ved ungdomsskolene i Arendal, spurte dem hva som var bra på skolen deres, og hva som kunne bli bedre. De inviterte dem deretter til å delta i workshop, og lage utstilling om FNs bærekraftmål, og formidle drømmer og ønsker de har for Arendals fremtid, og bidra med viktige innspill til samfunnsplanen.

Foto: Terje Eikin

Foto: Batfish

Film: Batfish

Foto: Batfish

Ønsker du å vite mer om prosessene og medvirkning knyttet til Kommuneplanens Samfunnsdel, kan du lese om arbeidet her:

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter-og-utvikling/ny-kommuneplan-samfunnsdel/

 

Om Kommuneplanens Samfunnsdel i «Arendalsfolk»

Du finner også mer helhetlig informasjon om arbeidet med Kommuneplanens Samfunnsdel i Arendal, gjennom avisen Arendalsfolk: https://issuu.com/arendalkommune/docs/2019-03-14_arendalsfolk_f_rste_utga

 

 

Aktivitetsrapport til Fylkesmannen

Fylkesmannen gav økonomisk tilskudd til medvirknings-prosessene og digitalt folkemøte.

« Samskaping i Arendal»-rapport:

Les mer her

Vertøykasse for medvirkning:

Under prosessen ble det utarbeidet en oversikt eller verktøykasse for metoder for medvirkning og samskaping i et samarbeid mellom offentlig PhD kandidat i Arendal kommune, Lisbeth Iversen, og foresker Eugene Guribye fra Norce:

Les mer her

 

 

Tekst:

Lisbeth Iversen, offentlig PhD kandidat, AHO/ Arendal kommune og leder av Med Hjerte For Arendal

Mobil: + 47 920 14 606

E-post: lisbeth.iversen@arendal.kommune.no