Fortet SMS

Fortet-SMS er et samarbeid mellom Hisøy Idrettslag, Arendal Bokseklubb, Aust-Agder Idrettskrets, Kirkens Bymisjon og «Med Hjerte For Arendal».  Basen for prosjektet vil være Sandvigen Fort (Fortet) på Hisøy hvor det finnes mange muligheter både til fysisk aktivitet og til å etablere en god sosial arena. Aktiviteter vil både kjøres på Fortet – eller andre steder hvor finnes gode arenaer.

«Fortet – SMS», som står for Samhold, Mestring, Styrke, vil ha fokus på Fysisk fostring og samtidig etablere gode verdier og holdninger. Vi skal være rause og inkluderende, men samtidig tydelige og klare. Selvtillit og trygghet skal bygges gjennom gode opplevelser i vårt aktivitetstilbud som velges ut i fra følgende kriterier;

  • Aktivitetene skal være gratis
  • Aktivitetene skal ikke kreve noe forkunnskap
  • Aktivitetene skal være lavterskel og tilrettelagt de enkelte gruppene
  • Aktivitetene skal være noe både for de som ønsker fysisk aktivitet og mer praktisk arbeid for praktisk orientert ungdom
  • Aktivitetene skal ikke kreve at deltakerne må kjøpe nytt utstyr for å delta
  • Aktivitetene skal skape mestringsfølelse og etablere gode verdier og holdninger.

 

Fort-SMS har 2 målgrupper;

  • Inaktive barn/ ungdom som skal hjelpes til å finne en fritidsaktivitet. Det er alt for mange barn og ungdom som i dag lever et for stillesittende liv og trenger aktiviseres. Frafall fra idretten er stor og spesialisering og satsning passer ikke for alle. Vi skal ganske enkelt ha det gøy et par ganger i uken uten å bli målt eller nødvendigvis måte konkurrere.
  • Barn/ungdom som nylig er ankommet Arendal som flyktninger. De trenger både å bli aktivisert og inkludert på de arenaene som andre barn og ungdom befinner seg.

 

Fort-SMS er et nasjonalt pilotprosjekt som er støttet gjennom midler fra Kulturdepartementet og Xtra stiftelsen.

 

Rolf Josephsen