Bysmia Arendal 300, Pop-up møteplass

I perioden 8. desember til 22. desember etablerer Arendal 300 et mini samfunn i KLOA, arealet som ligger utenfor Arendal kultur- og rådhus. Se åpningstidene og kom innom å si hei i vårt felles pop-up univers.

 

Hverdager 8.des – 22.des 11.00 – 14.30

Målgruppe: Alle

Adresse: KLOA, utenfor rådhuset

Kontaktperson:

Dungeons and dragons spillekvelder

18.des 17:00-22:00

Målgruppe: Alle

Adresse: Kulturkammeret Celle 1-3.

Kontaktperson:

Gaut Åge M. Bjønnum

Åpen kafe

Lassen Hus: Åpen kafe med mulighet for en hyggelig prat

18.des 11:00 – 13:00

Alle aktivitetsdager krever påmelding, og du må ringe inn på telefon eller komme innom oss for påmelding. Alle aktiviteter har førstemann til mølla prinsippet og erfaringsmessig er det lurt å være tidlig ute. Du kan booke allerede i dag
 

Målgruppe: Alle

Adresse: Lassens Hus

Rådhusgaten 12
 
Kontaktperson:
 
Are Trondal

Hva annet er spesielt med dagen i dag?

FNs Internasjonale Migrasjonsdag

Bakgrunnen for dagen er å rette søkelyset på rettigheter og beskyttelse av migranter og fremmedarbeidere.

International Migrants Day 

Fattigdom, arbeidsledighet, klimaendringer, krig og konflikt er alle faktorer som kan forårsake at mennesker migrerer, dvs. å flytte på seg fra et sted til et annet med hensikt å bosette seg. Migrasjon kan altså ha økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige årsaker, og motivasjonen for å migrere kan skyldes forhold både det stedet man migrerer fra og det man migrerer til.     

Antallet migranter som har krysset landegrenser økte fra 175 millioner mennesker i år 2000 til 244 millioner i 2015, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjons (IOM) World Migration Report 2018. Nesten to tredjedeler av verdens migranter bor enten i Europa (76 millioner) eller i Asia (75 millioner). 

Hva er forskjellen på en flyktning og en migrant?

Flyktninger er en type migranter. De har spesielle rettigheter gjennom Flyktningkonvensjonen. Arbeidsmigranter er en annen type migranter og har ikke de samme kravene på beskyttelse i landet de kommer til som flyktninger har.

Flere migrerer nå enn noen gang tidligere i historien. Folk flytter ofte fra land til by, en prosess som kalles urbanisering. Over halvparten av verdens befolkning bor i byer.

FNs generalforsamling opprettet den internasjonale migrasjonsdagen i 2000. På samme dato i 1990 vedtok FN en lov om beskyttelse av alle migrantarbeidere, som er bakgrunnen for dagen.

Kilde: https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/den-internasjonale-migrasjonsdagen