Julemarked på torvet

18.des 14.00 – 18.00

Målgruppe: Alle

Adresse: Torvet Arendal 

Kakemannpynting

18.des 14.00 – 16.00

Målgruppe: Alle

Adresse: Torvet Arendal 

baker jørgensen 

Juletresalg

18.des 14.00 – 18.00

Målgruppe: Alle

Adresse: Torvet Arendal 

Vi synger jula inn

18.des 16.00

Målgruppe: Alle

Adresse: Barbu Kirke 

Kontaktperson:

 Rannveig Aas Olsbu

37013461

ByNissen

18.des 14.00 – 18.00

Målgruppe: Alle

Adresse: Torvet Arendal 

Bølgen dansestudio juleshow

18.des 15.00

Målgruppe: Alle

Adresse: Torvet Arendal 

Pinnespikking, pølser & marshmallows

18.des 14.00 – 16.00

Målgruppe: Alle

Adresse: Torvet Arendal 

Juleverksted

18.des 14.00 – 16.00

Målgruppe: Alle

Adresse: Streetfood Arendal

Hva annet er spesielt med dagen i dag?

FNs Internasjonale Migrasjonsdag

Bakgrunnen for dagen er å rette søkelyset på rettigheter og beskyttelse av migranter og fremmedarbeidere.

International Migrants Day 

Fattigdom, arbeidsledighet, klimaendringer, krig og konflikt er alle faktorer som kan forårsake at mennesker migrerer, dvs. å flytte på seg fra et sted til et annet med hensikt å bosette seg. Migrasjon kan altså ha økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige årsaker, og motivasjonen for å migrere kan skyldes forhold både det stedet man migrerer fra og det man migrerer til.     

Antallet migranter som har krysset landegrenser økte fra 175 millioner mennesker i år 2000 til 244 millioner i 2015, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjons (IOM) World Migration Report 2018. Nesten to tredjedeler av verdens migranter bor enten i Europa (76 millioner) eller i Asia (75 millioner). 

Hva er forskjellen på en flyktning og en migrant?

Flyktninger er en type migranter. De har spesielle rettigheter gjennom Flyktningkonvensjonen. Arbeidsmigranter er en annen type migranter og har ikke de samme kravene på beskyttelse i landet de kommer til som flyktninger har.

Flere migrerer nå enn noen gang tidligere i historien. Folk flytter ofte fra land til by, en prosess som kalles urbanisering. Over halvparten av verdens befolkning bor i byer.

FNs generalforsamling opprettet den internasjonale migrasjonsdagen i 2000. På samme dato i 1990 vedtok FN en lov om beskyttelse av alle migrantarbeidere, som er bakgrunnen for dagen.

Kilde: https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/den-internasjonale-migrasjonsdagen