Morgenkafé

2.des 08.30 – 10.00

Møt opp for en kaffeprat om morgenen!

Målgruppe: Menn 

Adresse: Eydehavn Kuben Frivilligsentral 

Nesgata 13, 4810 Eydehavn 

Kontaktperson:

Dag Jonassen
90605152

Åpen kafe

2.des 

Med muligheten for hyggelig prat

For informasjon om målgruppe ta kontakt med Are Trondal

AdresseVestregate 2,

Arendal, Norway

Kontaktperson:

Are Trondal
945 33 364
are.trondal@arendal.kommune.no

B.S senter åpent

2.des

For informasjon om målgruppe ta kontakt med Are Trondal

AdresseVestregate 2,

Arendal, Norway

Kontaktperson:

Are Trondal
945 33 364
are.trondal@arendal.kommune.no

Sølvgruppe

2.des 10.00 – 14.00

For informasjon om målgruppe ta kontakt med Are Trondal

Påmelding!

AdresseVestregate 2,

Arendal, Norway

Kontaktperson:

Are Trondal
945 33 364
are.trondal@arendal.kommune.no

Hva annet er spesielt med dagen i dag?

FNs Internasjonale dag for avskaffelse av slaveriet

Mer enn 40 millioner mennesker i verden i dag er offer for moderne slaveri. 

International Day for the Abolition of Slavery

Slaveri har vist seg på mange måter gjennom historien. Fortsatt finnes tradisjonelt slaveri, som skyldes diskriminering i samfunnet over lang tid. Dette kan være basert på kulturelle tradisjoner og verdier, som det er vanskelig å endre, slik som kastesystemet i India er et eksempel på.

Men det har også oppstått moderne former for slaveri, som tvangsarbeid. Flyktninger er spesielt utsatt for menneskehandel og tvangsarbeid.

FNs arbeidsorganisasjon ILO beregner at det er mer enn 40 millioner mennesker i verden i dag som er offer for moderne slaveri.

Den internasjonale dagen mot slaveri er lagt til samme dato som vedtaket om United Nations Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others som ble vedtatt 2. desember 1949 (res. 317(IV)).

Kilde:

https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/internasjonal-dag-for-avskaffelse-av-slaveri