Bysmia Arendal 300, Pop-up møteplass

I perioden 8. desember til 22. desember etablerer Arendal 300 et mini samfunn i KLOA, arealet som ligger utenfor Arendal kultur- og rådhus. Se åpningstidene og kom innom å si hei i vårt felles pop-up univers.

 

Hverdager 8.des – 22.des 11.00 – 14.30

Målgruppe: Alle

Adresse: KLOA, utenfor rådhuset

Kontaktperson:

Lassen Hus: Unge Voksne

20.des 08:30-15:00

Alle aktivitetsdager krever påmelding, og du må ringe inn på telefon eller komme innom oss for påmelding. Alle aktiviteter har førstemann til mølla prinsippet og erfaringsmessig er det lurt å være tidlig ute. Du kan booke allerede i dag

Målgruppe: Unge Voksne

Adresse: Lassens Hus

Rådhusgaten 12
 
Kontaktperson:
 
Are Trondal

Lassen Hus

Lassen Hus: Åpen kafe og Jannes kreative verksted

20.des 08:30-15:00

Alle aktivitetsdager krever påmelding, og du må ringe inn på telefon eller komme innom oss for påmelding. Alle aktiviteter har førstemann til mølla prinsippet og erfaringsmessig er det lurt å være tidlig ute. Du kan booke allerede i dag

Målgruppe: Alle

Adresse: Lassens Hus

Rådhusgaten 12
 
Kontaktperson:
 
Are Trondal

Lassen Hus: Treffstedet åpent

20.des 14:00-20:30

Alle aktivitetsdager krever påmelding, og du må ringe inn på telefon eller komme innom oss for påmelding. Alle aktiviteter har førstemann til mølla prinsippet og erfaringsmessig er det lurt å være tidlig ute. Du kan booke allerede i dag

Målgruppe: Alle

Adresse: Lassens Hus

Rådhusgaten 12
 
Kontaktperson:
 
Are Trondal

Lassens Hus: Kino

20.des 14:00

Alle aktivitetsdager krever påmelding, og du må ringe inn på telefon eller komme innom oss for påmelding. Alle aktiviteter har førstemann til mølla prinsippet og erfaringsmessig er det lurt å være tidlig ute. Du kan booke allerede i dag

Målgruppe: Alle

Adresse: Lassens Hus

Rådhusgaten 12
 
Kontaktperson:
 
Are Trondal

Hva annet er spesielt med dagen i dag?

Den Internasjonale Solidaritetsdagen

Solidaritet er grunnlaget for å oppnå internasjonale avtaler om sosial utvikling og fattigdomsbekjempelse.

International Human Solidarity Day 

Solidaritet har vært en sentral del av FNs arbeid helt fra starten av. I en verden preget av globalisering, med stadig voksende ulikheter, er det viktig at solidaritetsbegrepet står sterkt. De som har minst må få hjelp fra de som har mest. 

Den internasjonale solidaritetsdagen er en dag for å:

  • feire mangfold blant mennesker
  • minne regjeringer om å respektere sine forpliktelser til internasjonale avtaler
  • øke den offentlige bevisstheten om viktigheten av solidaritet
  • skape debatt om måter å fremme solidaritet på, slik at vi kan nå bærekraftmålene
  • oppmuntre til nye tiltak for fattigdomsbekjempelse

Historikk

22. desember 2005 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 60/209. Her ble solidaritet identifisert som en fundamental, universell verdi i det tjueførste århundre. Det ble samtidig bestemt at 20. desember skulle markere Den internasjonal solidaritetsdagen. 

Kilde: https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/internasjonal-solidaritetsdag