Julemarked på Torvet

20.des 12:00-16.00

Adresse: Torvet, Arendal

Kontaktperson:

Arendal By

Se hele programmet:

shorturl.at/bdptD

Kulturell adventskalender

Et samarbeid mellom Kulturkammeret og Agderposten

 Dagens luke publiseres på Agderposten.no og Kulturkammeret sin Facebookside:

https://www.facebook.com/kulturkammeret

Digital Høytlesing

Kirkens Bymisjon

I år leser vi boka Adventsstjernen i adventstida. Siden vi ikke kan møtes fysisk i kafeen hos Kirkens Bymisjon som i fjor, leser vi i år digitalt hver dag kl. 12:00.

Tradisjon tro, leser Åsta Ledaal fra DNK, Marianne Løge fra humanetisk forbund og Merete Haslund fra KB. I tillegg har vi vært så heldige å få med Peter Haltorp fra Sørlandskirken og Pater Sigurd Markussen fra Den Katolske Kirke. Håper du vil følge oss gjennom denne vakre og dagsaktuelle fortellingen.

 

Høytlesingen sendes direkte her:

Hva annet er spesielt med dagen i dag?

Den Internasjonale Solidaritetsdagen

Solidaritet er grunnlaget for å oppnå internasjonale avtaler om sosial utvikling og fattigdomsbekjempelse.

International Human Solidarity Day 

Solidaritet har vært en sentral del av FNs arbeid helt fra starten av. I en verden preget av globalisering, med stadig voksende ulikheter, er det viktig at solidaritetsbegrepet står sterkt. De som har minst må få hjelp fra de som har mest. 

Den internasjonale solidaritetsdagen er en dag for å:

  • feire mangfold blant mennesker
  • minne regjeringer om å respektere sine forpliktelser til internasjonale avtaler
  • øke den offentlige bevisstheten om viktigheten av solidaritet
  • skape debatt om måter å fremme solidaritet på, slik at vi kan nå bærekraftmålene
  • oppmuntre til nye tiltak for fattigdomsbekjempelse

Historikk

22. desember 2005 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 60/209. Her ble solidaritet identifisert som en fundamental, universell verdi i det tjueførste århundre. Det ble samtidig bestemt at 20. desember skulle markere Den internasjonal solidaritetsdagen. 

Kilde: https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/internasjonal-solidaritetsdag