Julemarked på Torvet

5.des 10:00-16.00

Adresse: Torvet, Arendal

Kontaktperson:

Arendal By

Se hele programmet:

shorturl.at/bdptD

Kulturell adventskalender

Et samarbeid mellom Kulturkammeret og Agderposten

 Dagens luke publiseres på Agderposten.no og Kulturkammeret sin Facebookside:

https://www.facebook.com/kulturkammeret

Digital Høytlesing

Kirkens Bymisjon

I år leser vi boka Adventsstjernen i adventstida. Siden vi ikke kan møtes fysisk i kafeen hos Kirkens Bymisjon som i fjor, leser vi i år digitalt hver dag kl. 12:00.

Tradisjon tro, leser Åsta Ledaal fra DNK, Marianne Løge fra humanetisk forbund og Merete Haslund fra KB. I tillegg har vi vært så heldige å få med Peter Haltorp fra Sørlandskirken og Pater Sigurd Markussen fra Den Katolske Kirke. Håper du vil følge oss gjennom denne vakre og dagsaktuelle fortellingen.

 

Høytlesingen sendes direkte her:

Hva annet er spesielt med dagen i dag?

FNs Internasjonale dag for frivilliges arbeid for økonomisk og sosial utvikling

Dagen markeres for alle dem som gjør en frivillig innsats i lokalsamfunn verden over.

International Volunteer Day 

FNs dag for frivillig arbeid ble opprettet i 1985 gjennom resolusjon A/RES/40/212.

Dagen skal vise fram den viktige innsatsen frivillige bidrar med hver dag gjennom individuell innsats, initiativer i lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner for å stimulere til enda mer frivillig aktivitet.

FNs frivillighetskorps

FN har et eget frivillighetskorps som heter UN Volunteers. Programmet har som oppgave å støtte opp om frivillig arbeid som et ledd i utvikling. Kunnskapsspredning om frivillig arbeid er også et av organisasjonens arbeidsområder.

Organisasjonen sender årlig ut over 8 000 frivillige fra nærmere 160 nasjoner, som bidrar blant annet i humanitære operasjoner. Siden starten i 1970 har rundt 30 000 frivillige tjenestegjort i nærmere 140 land. Flesteparten av de frivillige kommer selv fra utviklingsland (rundt 70 prosent).

Kilde: https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/internasjonal-dag-for-frivillig-arbeid