Julegløgg og julekaker

9.des 11.00 – 13.00

Målgruppe: Deltakere i Enter Fritid, Kirkens Bymisjon

Adresse: Kirkekjelleren, Friergangen 2, Arendal

Kontaktperson:

Lene Merete Gunnarson

lene@skbat.no

45975192

Kilsund Linedance

9.des 18:30 – 20.00

Har du lyst til å være med å danse? Dette er ikke et kurs så det er en fordel om du har vært borti det før, men alle er velkommen. Vi lærer av hverandre!

OBS! aktiviteten kan vær full da vi har max antall på 15stk

Adresse: Eydehavn Kuben Frivilligsentral 

Nesgata 13, 4810 Eydehavn 

Kontaktperson:

Synnøve Hagane

45 00 91 93

Digital Høytlesing

Kirkens Bymisjon

I år leser vi boka Adventsstjernen i adventstida. Siden vi ikke kan møtes fysisk i kafeen hos Kirkens Bymisjon som i fjor, leser vi i år digitalt hver dag kl. 12:00.

Tradisjon tro, leser Åsta Ledaal fra DNK, Marianne Løge fra humanetisk forbund og Merete Haslund fra KB. I tillegg har vi vært så heldige å få med Peter Haltorp fra Sørlandskirken og Pater Sigurd Markussen fra Den Katolske Kirke. Håper du vil følge oss gjennom denne vakre og dagsaktuelle fortellingen.

 

Høytlesingen sendes direkte her:

Middag - spis sammen

9.des 12:30 – 14.00

Hver onsdag dekker vi langbord og serverer middag/kaffe og dessert for kr.100,- 

Siste onsdag i mnd. har vi en gjestekokk som serverer internasjonale retter.

Vi serverer til grytene er tomme.

Adresse: Eydehavn Kuben Frivilligsentral 

Nesgata 13, 4810 Eydehavn 

Kontaktperson:

Synnøve Hagane

45 00 91 93

Onsdagsturene

9. des

Tromøy Helselag

Kontakt for mer info.

Målgruppe: seniorer og eldre

Påmelding!

Kontaktperson:

Synnøve Bjerkholt 

bjerkholt@gmail.com

 

Morgenkafé

9.des 8.30 – 10.00

Møt opp for en kaffeprat om morgenen!

kr 20 for kaffe

OBS! aktiviteten kan vær full da vi har max antall på 14stk

Adresse: Eydehavn Kuben Frivilligsentral 

Nesgata 13, 4810 Eydehavn 

Kontaktperson:

Synnøve Hagane

45 00 91 93

Kulturell adventskalender

Et samarbeid mellom Kulturkammeret og Agderposten

 Dagens luke publiseres på Agderposten.no og Kulturkammeret sin Facebookside:

https://www.facebook.com/kulturkammeret

Hva annet er spesielt med dagen i dag?

FNs Internasjonale dag for anti-korrupsjon

 Målet med dagen er å bevisstgjøre folk om de negative konsekvensene av korrupsjon.

International Anti-Corruption Day 

Korrupsjon er et komplekst sosialt, politisk og økonomisk fenomen som påvirker alle land. Korrupsjon undergraver demokratiske institusjoner, forsinker økonomisk utvikling og bidrar til statlig ustabilitet. Dette er med på å skape økt ulikhet og fattigdom, og mistillit til det politiske systemet.

Mål nr 16 – Fred og rettferdighet

Korrupsjon utgjør den største hindringen til økonomisk og sosial utvikling. Hvert år utgjør bestikkelser og korrupsjon en sum som tilsvarer omtrent 5 prosent av hele verdens bruttonasjonalprodukt (BNP). I utviklingsland er det beregnet at midler som blir borte i korrupsjon utgjør mer enn 10 ganger det landene mottar i bistand.

Korrupsjon er et tegn på dårlig styresett og har alvorlige konsekvenser for samfunnet. Korrupsjon fører til skjev fordeling av ressurser og skaper stor mistillit til det politiske systemet

Bestikkelser har også en høy menneskelig pris da mange må betale for å motta tjenester de har rett på å få gratis. Dette fører til diskriminering og gjør at mange ikke har tilgang til helt grunnleggende tjenester. Derfor er kampen mot korrupsjon en del av FNs bærekraftmål 16 som handler om fred og rettferdighet. 

Kilde: https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/internasjonal-dag-mot-korrupsjon