Morgenkafe

9.des 08.30 – 10.00

Målgruppe: For alle 

AdresseEydehavn kuben frivilligsentral

Nesgata 13, 4810 Eydehavn

Kontaktperson:

Dag Jonassen

90605152

Åpen kafe

9.des

Med muligheten for hyggelig prat

For informasjon om målgruppe ta kontakt med Are Trondal

AdresseVestregate 2,

Arendal, Norway

Kontaktperson:

Are Trondal
945 33 364
are.trondal@arendal.kommune.no

After-work Mixer og Quiz på Englesk

9.des 17.00 – 19.00

Målgruppe:

Alle er velkommen – hovedsakelig er dette tilbudet til de som er ikke fra Arendal, for eksempel nye internasjonale arbeidstaker, men Arendalitter og Nordmenn er hjertelig velkommen.

AdresseWelcome Hub Agder/Unwrapped Butiffkafé

Torvgaten 7 i sentrum

Kontaktperson:

Megan Strand
Info@welcomehub.no
94844518

B.S senteret åpent

9.des 

For informasjon om målgruppe ta kontakt med Are Trondal

AdresseVestregate 2,

Arendal, Norway

Kontaktperson:

Are Trondal
945 33 364
are.trondal@arendal.kommune.no

Sølvgruppe

9.des 10.00 – 14.00

For informasjon om målgruppe ta kontakt med Are Trondal

Påmelding!

AdresseVestregate 2,

Arendal, Norway

Kontaktperson:

Are Trondal
945 33 364
are.trondal@arendal.kommune.no

Hva annet er spesielt med dagen i dag?

FNs Internasjonale dag for anti-korrupsjon

 Målet med dagen er å bevisstgjøre folk om de negative konsekvensene av korrupsjon.

International Anti-Corruption Day 

Korrupsjon er et komplekst sosialt, politisk og økonomisk fenomen som påvirker alle land. Korrupsjon undergraver demokratiske institusjoner, forsinker økonomisk utvikling og bidrar til statlig ustabilitet. Dette er med på å skape økt ulikhet og fattigdom, og mistillit til det politiske systemet.

Mål nr 16 – Fred og rettferdighet

Korrupsjon utgjør den største hindringen til økonomisk og sosial utvikling. Hvert år utgjør bestikkelser og korrupsjon en sum som tilsvarer omtrent 5 prosent av hele verdens bruttonasjonalprodukt (BNP). I utviklingsland er det beregnet at midler som blir borte i korrupsjon utgjør mer enn 10 ganger det landene mottar i bistand.

Korrupsjon er et tegn på dårlig styresett og har alvorlige konsekvenser for samfunnet. Korrupsjon fører til skjev fordeling av ressurser og skaper stor mistillit til det politiske systemet

Bestikkelser har også en høy menneskelig pris da mange må betale for å motta tjenester de har rett på å få gratis. Dette fører til diskriminering og gjør at mange ikke har tilgang til helt grunnleggende tjenester. Derfor er kampen mot korrupsjon en del av FNs bærekraftmål 16 som handler om fred og rettferdighet. 

Kilde: https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/internasjonal-dag-mot-korrupsjon