Vi ønsker å fylle tomrom og bygge broer over mellomrom!

Denne «kokeboken» i inkludering i vid forstand, er kommet i stand gjennom det hverdagssamarbeidet vi har på kryss og tvers i Arendal, for å gjøre Arendal til en enda bedre kommune å bo i for alle.
Vi håper våre eksempler på samkapelse og aktiv medvirkning fra enkeltindivider, lag- organisasjoner, kommunen, næringsliv og kulturliv, vil inspirere deg til å bli med på denne dugnaden som handler om å inkludere alle i fellesskapet. Vi håper dere tar kontakt med innspill til hverdagoppskrifter som dere har sett virker for å nå målet om et varmt og inkluderende samfunn.

På vegne av samarbeidspartnerne:

Lisbeth Iversen
Leder Med Hjerte For Arendal

E-post: Lisbeth.Iversen@arendal.kommune.no

Mobil: 920 14 606

Vårt felles verdisyn og menneskesyn:
Vi er ressurser! Alle har talenter og kunnskap, enten det gjelder erfaringskunnskap eller formell kunnskap.

Les kokebok her!