Kunsten favner alle

Kunsten Favner Alle, muliggjort gjennom tilskudd fra Bufdir 

Målet med Kunsten favner alle har vært å arbeide målrettet for et mer inkluderende kunst- og kulturliv for barn og unge, uavhengig av kulturell eller sosial bakgrunn, og uavhengig av familiens ressurser.