Kokebok i inkludering

Kokebok i inkludering

Vi ønsker å fylle tomrom og bygge broer over mellomrom! Denne «kokeboken» i inkludering i vid forstand, er kommet i stand gjennom det hverdagssamarbeidet vi har på kryss og tvers i Arendal, for å gjøre Arendal til en enda bedre kommune å bo i for alle. Vi håper våre...